Seksuelle overgreb: Samtale mellem offer og krænker kan være et vigtigt skridt

Ny bog sætter fokus på potentialet i at lade offer og krænker mødes i en terapeutisk ramme. Socialrådgiver og daglig leder af Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, Anette Baadsgaard, forklarer, hvorfor metoden også egner sig, når overgreb er begået af børn og unge under 18 år mod andre børn.

Selv om der kan være et behov for at beskytte ofre for seksuelle overgreb ved at skabe afstand mellem offer og krænker – så kan en samtale mellem offer og krænker være et vigtigt skridt. Antologien ”Møder mellem offer og krænker” sætter fokus på den medierende samtale.

Socialrådgiver og daglig leder af Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, Anette Baadsgaard, har bidraget til bogen – og har selv arbejdet med metoden i nogle år.

– Metoden virker, og det er mit håb, at den med tiden også vil nå ud til for eksempel de kommunale familiehuse.

Hun understreger, at en medierende samtale skal være en del af et behandlingsforløb.

– Dét, at man gennemfører en medierende samtale mellem et offer og en krænker efter et seksuelt overgreb, kan ikke stå løsrevet. Det skal være en del af et behandlingsforløb for begge. Og så skal man selvfølgelig sikre sig, at dét at møde krænkeren virkelig er barnets eget ønske. Det kræver også, at krænkeren har erkendt at have begået noget forkert, da mødet ellers kan blive en belastning for den krænkede, der fortsat vil kunne føle skyld. Det handler ikke nødvendigvis om ordet ”undskyld”. Det vigtigste er, at krænkeren påtager sig ansvaret for overgrebene.

For at mødet kan lykkes, er det ifølge Anette Baadsgaard afgørende, at alt skal være forberedt nøje.

– Det skal være aftalt, hvad rammerne er, og hvad der skal spørges om. Hvis barnet mister modet, kan hun eller han bede sin behandler om at stille spørgsmålet til krænkeren.

Når et barn krænker

Overgreb begået af børn og unge under 18 år mod andre børn, antages at udgøre cirka en tredjedel af alle kendte seksuelle overgreb. Når et seksuelt overgreb afsløres, og det anmeldes til politiet eller der sker underretning til de sociale myndigheder, er konsekvensen som regel, at der sker et brud i kontakten, fordi krænkeren anbringes – en konsekvens, der kan være meget sorgfuld også for det krænkede barn.

– Når vi taler om overgreb mellem søskende, er det vigtigt for familien at kunne fungere som familie fremadrettet. Der skal aftales tydelige rammer for, hvordan man er sammen, så alle kan være så trygge som muligt. For eksempel at søskende kun er sammen i stuen, hvor alle er til stede. Og så er det igen vigtigt, at krænkeren tager ansvaret på sig. Mange krænkede spørger sig selv: ”Var det min egen skyld? Var det fordi, jeg havde den nederdel på? Gjorde personen det for at såre mig?”, og det kan kun krænkeren svare på.

– Det kan også være forløsende for den krænkede at høre, at den anden ikke er vred over, at de har ”afsløret” hemmeligheden. Men faktisk selv er glad for at have fået hjælp til at stoppe sin adfærd.

Sorgfuldt for alle

Hvad kræver møderne af mediator?

– Udover at sætte rammerne skal mediator sørge for, at ingen af børnene lider overlast. Og at mødet bliver stoppet, hvis det alligevel begynder at ske. En anden vigtig rolle er at sørge for en tryg stemning. Mødet handler ikke om, at nogen skal hænges ud – men om, at de to personer får mulighed for at sige noget, de gerne vil sige eller spørge om, i en tryg ramme. Så mødet i bedste fald bliver frugtbart for begge.

Kan alt blive som før overgrebet?

– Nej, der vil altid ligge en lille bekymring om, hvor vidt det kan ske igen. Men mødet kan bidrage til, at man tilnærmer sig at kunne være sammen som familie igen.

Hvis vi ser på socialrådgivere ude i kommunale forvaltninger – hvad er deres rolle, når der konstateres et seksuelt overgreb i en familie, fx mellem bror og lillesøster?

Det er rigtig vigtigt, at man ikke kun har fokus på den krænkede. Men også på, at broren har brug for hjælp. At man har blik for hele familien, fordi det selvfølgelig også er sorgfuldt for forældrene, der holder af begge børn. Alle er mærket af det. Og her er det så – som led i et forløb – at et eller flere medierende møder kan være et frugtbart skridt for alle involverede.

Bogen ”Møder mellem offer og krænker” er udgivet på forlaget Frydenlund, 202 sider, 249 kroner.