Det virker, når man selv får ansvar for løsningerne

Det virker, når børnene og forældre selv kommer på banen i kriminalitetsforebyggende indsatser. Det viser både litteraturstudier og projekter i to kommuner, som programleder Jill Mehlbye fra KORA har kigget på.

Litteraturstudierne peger på, at en forebyggende indsats mod kriminalitet særligt har succes, når forældrene og den unge inddrages aktivt. Hvad er det, der virker?

At man har indflydelse og er med til at bestemme, hvad der skal ske. Det er jo ofte familien selv, der har fornemmelse af behov og ønsker – og det virker, når indsatsen tager afsæt i behovene her og nu, og at familien får defineret egne behov og reflekteret over dem, og hvilke typer af løsninger, der er behov for. Det giver større ejerskab og større ansvarsfølelse.

Hvis man skal være lidt fræk, er det så ikke sund fornuft, at det er en god idé at inddrage menneske i løsningen på deres problemer?

Jo, men det sker bare ikke altid. Vi tror ofte udefra, at vi kan se, hvilke behov folk har. Måske har vi bestemte løsninger i systemet, som vi så præsenterer. Men hvis man tager en dialog om behov og problemer før løsningen, så vil det være en anden proces.

I jeres undersøgelse indgår særligt familierådslagning og forældrenetværk. Kort: Hvad rummer de to?

I familierådslagning er både familien og den unge med til at diskutere, hvad problemet er, og den unge er med til at beslutte, hvem der skal deltage. De oplever, at de bliver taget alvorligt og at der lyttes til dem. Det er først og fremmest den unge selv, der er i centrum, og så inddrages familiens netværk, så deres ressourcer også bruges i en løsning af problemerne. Forældrenetværk er forældre, der et har fælles problem. Så siger man til forældrene: Har I lyst til at mødes og snakke om, hvad er der på spil her, og hvordan I kan løse de fælles problemer med børnene eller de unge? Der sker noget helt andet, når du som forælder selv tager ansvar og finder løsninger.

I peger på, at der har været ”lovende” forsøg med henholdsvis familierådslagning og forældrenetværk i to kommuner. Hvad ligger der i ”lovende”?

At vi ikke i Danmark har lavet en undersøgelse, der viser en dokumenteret effekt. Men der er elementer i familierådslagning og forældrenetværk, der ser lovende ud i forhold til, at løsningen virker: Vi kan se, at der sker noget godt omkring de unge. Forældre og unge tager ansvar og oplever et stort ejerskab til egne løsninger.

Der er lavet anbefalinger til forebyggelses-indsatsten fremover. Hvad kan socialrådgiverne bruge jeres anbefalinger til?

Socialrådgiverne kan tænke i, om de kan bruge familierådgivning til noget. Det samme med forældrenetværk: Tænk over, om det er noget, vi kan bruge – og sørg altid for at inddrage familierne i jeres løsninger.

Jill Mehlbye, docent og programleder hos KORA. Har gennem mange år beskæftiget sig med børnepolitiske problemstillinger inden for social- og skoleområdet. Læs rapporten ”Forældre- og ungeinddragende tiltag til forebyggelse af ungdomskriminalitet” på kora.dk