Tværfaglig investering er en god forretning

I Hjørring Kommune har borgere, økonomien og arbejdsmiljøet har fået det bedre efter, at et enigt byråd besluttede at investere 125 millioner kroner på beskæftigelsesområdet

REGIONSLEDER: Både kommunens borgere, økonomien og arbejdsmiljøet har fået det bedre efter, at et enigt byråd i Hjørring Kommune besluttede at investere 125 millioner kroner på beskæftigelsesområdet. Det viser de første resultater efter godt to år.

Baggrunden for investeringen er, at antallet af personer i arbejdsstyrken i Hjørring kommune var faldende og havde udsigt til fortsat at falde de kommende mange år, og at kommunens arbejdspladser og virksomheder manglede arbejdskraft. Derfor skulle der flyttes kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere fra offentlig forsørgelse tilbage på arbejdsmarkedet. Men hvordan?

Hjørring Kommune valgte at sætte ind med en tværfaglig investering i bedre sagsbehandling, mentor- og virksomhedsindsats, sundhed og sociale indsatser, udvikling af nye tilbud m.v. Med den strategi vil kommunen fortsat kunne opretholde en arbejdsstyrke, der modsvarer efterspørgslen. De 125 millioner kroner blev placeret i jobcentret, som så kan købe ”ydelser” i de andre forvaltninger til gode og fagligt holdbare ressourceforløb.

Og det kan faktisk svare sig, som de siger i det nordjyske. Antallet af aktivitetsparate på både kontant-og uddannelseshjælp er faldet uden, at der er sket en tilsvarende stigning i antallet af jobparate. Derudover er varigheden af perioden, hvor folk er på offentlig forsørgelse, faldet, og andelen af arbejdsstyrken, der er på uddannelses- eller kontanthjælp er markant lavere end i sammenlignelige kommuner i Nordjylland. Samtidig er det sket en kraftig stigning i antallet af ressourceforløb og borgere ansat i fleksjob. Desuden er antallet af borgere på ledighedsydelse faldet.

Kort sagt: Folk er blevet afklaret eller er i gang med at blive afklaret via gode og faglige ressourceforløb, et stigende antal er blevet ansat i fleksjob og ordinært arbejde, og antallet på offentlig forsørgelse er faldet.

En sådan kommunal investering og dens foreløbige resultater er så interessant og spændende, at Majbrit Berlau – DS’ formand – og jeg har inviteret os selv på besøg i januar for at høre mere og fordybe os i tallene og den konkrete indsats. For hvis Hjørring Kommune og de ansatte socialrådgivere kan opnå så gode resultater, så er det nok også muligt for andre kommuner? Og så vil vi gerne være de lykkelige budbringere.

 

Mads Bilstrup er formand for DS Region Nord