Slut med påbud fra Arbejdstilsynet i Randers

Arbejdstilsynet har nu ophævet det sidste af en række påbud om dårligt arbejdsmiljø i Randers Kommunes familieafdeling. Udviklingen går den rigtige vej, men DS holder stadig øje med arbejdspladsen, understreger regionsformand Mads Bilstrup.

Siden Arbejdstilsynet i 2013 udstedte en række påbud om dårligt arbejdsmiljø i Randers Kommunes familieafdeling er ledelsen blevet skiftet ud, og der er opnormeret på socialrådgiverfronten, og nu får kommunen en synlig tilkendegivelse af, at man er på rette vej: Arbejdstilsynet har efter et besøg sidst i november besluttet at ophæve det sidste af de mange påbud.

Arbejdsmiljøet i afdelingen er blevet mærkbart bedre, men DS vil fortsat holde skarpt øje med udviklingen, understreger formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, Mads Bilstrup.

– Eksempelvis er der stadig stor udskiftning af medarbejdere i afdelingen, og kommunen er nødt til at have fokus på årsagerne til dette, og hvad man kan gøre. Vi vil selvfølgelig fortsat være involveret i det arbejde. Samtidig er vi bekymret over, at byrådet har besluttet at spare på anbringelsesforanstaltninger.

I forhold til det faglige arbejde i Randers Kommune har Mads Bilstrup i øvrigt fået en ny samarbejdspartner: Betina Agger er valgt til ny fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Randers Kommune efter, at Henrik Manero Hald efter en årrække valgte ikke at genopstille til posten.