Det kræver social tryghed at skabe vindere

I sin nytårstale, slog statsministeren fast, at vi alle skal være fremtidens vindere og møde fremtiden med håb og ambitioner. Det er jeg enig i. Men det kræver social tryghed at skabe vindere.

LEDER: Social tryghed og velfærd er blandt danskernes højeste nytårsønsker. En ny undersøgelse lavet for Ugebrevet A4 viser, at hver tredje dansker vurderer, at social tryghed – eller mangel på samme – er et af de vigtigste politiske temaer i 2017. Det er markant flere, end da vi gik ind i 2016. Og det er kontanthjælpsloftet og den lave integrationsydelse, som får danskernes bekymring for den sociale tryghed til at stige, vurderer samfundsforsker Bent Greve.

I Dansk Socialrådgiverforening (DS) har vi deltaget meget aktivt i debatten om fattigdom i 2016. Det har vi gjort, fordi bekæmpelsen af fattigdom er et grundlæggende element i det sociale arbejde både fagligt og etisk.

Efter min overbevisning er det en af velfærdssamfundets helt store sejre, at vi i Danmark igennem årtier har reduceret antallet af fattige og skabt et socialt sikkerhedsnet, hvor man ikke skulle stå med hatten i hånden og være afhængig af almisser, hvor ens børn kunne få adgang til både uddannelse og sundhed uanset familiens indtægt, og hvor der blev indført en ydelse, man ikke kun overlevede på, men også kunne leve af. Det fremskridt er truet med de nye lave ydelser.

Vi ser en stigning i velgørenhed og almisser, og med de nye, lave ydelser følger en øget risiko for udsættelse af bolig og for ikke at have råd til at dække helt basale behov som medicin, tøj og mad. Individets integritet er presset, og dermed presses det sociale arbejde, fordi det er svært at arbejde med mennesker, der af strukturelle årsager oplever sig umyndiggjort og dermed ikke kan række ud efter velfærdssamfundet goder.

I sin på mange måder gode nytårstale, slog statsminister Lars Løkke Rasmussen fast, at vi alle skal være fremtidens vindere og møde fremtiden med håb og ambitioner. Det er jeg enig i. Men det kræver social tryghed at skabe vindere.

Derfor bør statsministeren tage danskernes bekymring alvorligt. Det kræver, at han og regeringen tilslutter sig årtiers kamp mod fattigdom i stedet for at øge fattigdommen. At der investeres i velfærden således, at der er medarbejdere nok, og det er mindst lige så vigtigt at sikre tilliden til den faglighed, som vi hver dag udøver på jobbet.

For det er kombinationen af en politisk kamp mod fattigdom samt udøvelsen af stærk faglighed og godt socialt arbejde, der skaber social tryghed.

Og det er ikke et tema, som man kan nøjes med at have som nytårsforsæt for et enkelt år. Det kræver en kontinuerlig politisk opmærksomhed. Så jeg vil følge mange socialrådgiveres og danskeres ønske for 2017 og tilkendegive, at DS’ nytårsforsæt endnu engang – igen, igen – er at knokle for at reducere fattigdom og skabe ordentlige rammer for det sociale arbejde i Danmark. I et socialt lige Danmark er vi bedst rustede til at møde fremtiden med håb – og blive vindere.

 

Majbrit Berlau er formand for Dansk Socialrådgiverforening