“Jeg er stolt over fællesskabets sejre

Efter tre årtier som fagligt og politisk engageret i Dansk Socialrådgiverforening har Annemette El-Azem takket af som formand for socialrådgiverne i Region Øst. Hun får ros for at sin evne til at inspirere og skabe ambitiøse resultater, men selv vægter hun fællesskabets sejre højest.

Det var en voldsepisode på arbejdspladsen, der for alvor satte gang i Annemette El-Azems fagpolitiske engagement.

– Det var omkring 1982, og jeg var ansat i Holbæk Kommunes Bistandsafdeling. En af mine kollegaer var blevet sparket af en ung mand med en psykisk lidelse, og vores leder syntes, at ”det var da hendes skyld.” Det tændte mig fuldstændig af, fortæller nu 61-årige Annemette El-Azem om startskuddet på det fagpolitiske engagement, som i 2012 – næsten 30 år senere – gjorde hende til formand for socialrådgiverne i Region Øst.

Efter næsten fire år på posten – i sensommeren 2016 – gjorde hun det klart, at hun ikke genopstillede som regionsformand. Udmeldingen overraskede dog hverken regions- eller hovedbestyrelsen i DS.

– Da jeg stillede op som regionsformand i 2012 skete det på adskillige opfordringer, og mit sigte var i høj grad at bane vejen for et generationsskifte på regionsformandsposten. Derfor var mit udgangspunkt fra start, at jeg ville stille op for én – maksimalt to – perioder. Og jeg har været særdeles fast i kødet, når folk har spurgt, om ikke, jeg ville tage en tørn til, understreger hun.

Beslutningen om ikke at genopstille har samtidig betydet et farvel til det politiske arbejde i Dansk Socialrådgiverforening.

– Jeg har fuld tiltro til både den nye regionsformand, Rasmus Balslev, og de nyvalgte regions- og hovedbestyrelser som helhed, og jeg mener, at det er vigtigt, at de får arbejdsro uden at have en tidligere regionsformand trampende rundt ude i kulissen, siger Annemette El-Azem.

Med sin beslutning har hun fået mere tid til indflytningen i det nye hus i Ramløse i Nordsjælland og til samværet med sin mand, deres to døtre og fire børnebørn. Men selvom Annemette El-Azem har set frem til igen at ”eje sin egen tid,” som hun siger, så indrømmer hun, at det også har været en vemodig beslutning.

– Jeg kommer til at savne det samarbejde, jeg som regionsformand har haft med både socialrådgiverne og deres tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på de enkelte arbejdspladser, med de politisk valgte i Region Østs bestyrelse og hovedbestyrelsen samt med de ansatte på DS’ regionskontor og i sekretariatet, det er der ingen tvivl om.

Insisterer på fællesskabet

Annemette El-Azem er uddannet socionom fra RUC i 1982 – et uddannelsesvalg, der ”lå lige til højrebenet” efter flere års socialt engagement og frivilligt arbejde. Som nyuddannet blev hun ansat som ”hjemme-hos” i Holbæk Kommune – en ordning, der dengang blev brugt som alternativ til døgninstitutionsophold. Her var hun tilknyttet en socialt udsat familie 40 timer om ugen. Senere arbejdede hun blandt andet som sagsbehandler i Bistandsafdelingen og som miljøsocialrådgiver.

– Jeg indså hurtigt, hvor ofte socialrådgivere – vi, som skal hjælpe mennesker i udsatte positioner – selv står i nogle virkeligt svære arbejdsmiljømæssige situationer. Det gav mig blod på tanden til at engagere mig endnu mere i det arbejdsmiljømæssige og fagpolitiske arbejde.

Hun meldte sig som tillidsrepræsentant og efter en periode som kredsbestyrelsesmedlem blev hun valgt som kredsformand for socialrådgiverne i Vestsjælland. Efterfølgende har hun blandt andet arbejdet som kredssekretær og konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, inden hun fra 2000 og frem til valget som regionsformand i 2012 var ansat i Socialpædagogernes Landsforbund.

Mens indignationen over en sparket kollega var med til at sætte gang i Annemette El-Azems fagpolitiske engagement, har hendes insisteren på fællesskabet været en vigtig katalysator for virket som  eegionsformand, vurderer Annemette El-Azems forgænger på regionsformandsposten, Majbrit Berlau, som nu er formand for DS.

– Annemette har været en kæmpe kapacitet for DS, fordi hun altid har forstået, at dygtighed, fællesskab og hårdt arbejde er afgørende ingredienser i fagligt arbejde. Hendes lederskab i Region Øst har bygget på en stærk forståelse for demokratisk ledelse, skarpe analyser og evnen til at skabe resultater, der altid ligger et sted mellem det ambitiøse og det realistisk mulige. Hun har med sine evner bidraget til en samlet stærk ledelse af hele DS, som har inspireret andre til at følge hendes visioner.

Fokus på den enkelte arbejdsplads

En lang række af de aftaler og styrkelser, DS har opnået gennem de senere år, er sket med Annemette El-Azem som en del af holdet i maskinrummet, men personligt sætter hun særligt pris på sejrene vundet på baggrund af samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser i Region Øst.

– Resultaterne opnået i samarbejde mellem socialrådgiverne og deres tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter, de ansatte i DS og regionsbestyrelsen er jeg stolt over at have været en del af. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne samt konsulenterne ansat i DS er en afgørende forudsætning for, at vi som organisation kan levere varen og skabe positive forandringer i socialrådgivernes arbejdsliv, understreger Annemette El-Azem.

Hun nævner blandt andet forbedringer af arbejdsmiljøet på en række arbejdspladser, indsatsen for at øge klubbernes muligheder for at få indflydelse samt styrkelsen af Dansk Socialrådgiverforenings tilstedeværelse i MED-udvalgene i Region Øst.

– DS skal som organisation virkelig sørge for at understøtte de nøgleroller, som tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne sidder i, også fremover. Det er helt afgørende, hvis vi også i fremtiden skal have indflydelse på arbejdspladserne. For DS er ikke bare en forsikringsordning, som man ringer til, hvis man mister sit job eller bliver ulovligt behandlet. Vi er et fagligt fællesskab, hvor vi sammen kan skabe positiv forandring i hverdagen.

”Gjorde du nok?”

Annemette El-Azem har tilladt sig selv et lille pusterum, inden hun i det nye år beslutter sin professionelle fremtid. En ting er hun dog sikker på: Arbejdsdagene kommer til at adskille sig fra tiden som regionsformand.

– Jeg tænkte ”DS” så snart, jeg slog øjnene op om morgenen og gennemgik de mails, der var kommet siden kl. 23, hvor jeg tjekkede sidst. Jeg har sat en ære i altid at være velforberedt og have en plan og en strategi for det, jeg skulle. Arbejdsdagene var altid spændende og afvekslende, men jobbet bød også på adskillige opgaver, det kunne være svært at lægge fra sig, når lyset på regionskontoret blev slukket.

– Det er et job, hvor du konstant er konfliktmægler. Det gælder konflikter på arbejdspladserne, konflikter med arbejdsgivere, konflikter i forskellige samarbejdsudvalg i fagbevægelsen eller i DS-hovedbestyrelsen. Det er spændende, men det koster kræfter.

En enkelt sag overskygger dog alle de andre: Drabet på en socialrådgiver på forsorgshjemmet Saxenhøj i Guldborgsund i 2014.

I tiden efter episoden var Annemette El-Azem tæt engageret i at sikre, at kommunen tog hånd om de ansatte.

– Der findes ingen mere ulykkelig grund til at blive bragt i spil end, at et medlem bliver dræbt på arbejdet. For sådan noget må bare ikke kunne ske. Jeg kunne ikke lade være med at tænke

”Gjorde du nok?” Det er umuligt ikke at blive dybt personligt berørt. Sammen med blandt andre de lokale medarbejderrepræsentanter var Annemette El-Azem involveret i det faglige arbejde for eksempelvis sikkerhedshandleplaner, og i 2016 vedtog Folketinget en aftale om styrket sikkerhed på botilbud.

– Det er positivt, at der er kommet politisk fokus på sikkerheden. Men jeg mener, at vi på længere sigt er nødt til at få en løsning på sektorhullet i psykiatrien, hvor regioner og kommuner skyder ansvaret over på hinanden, og hvor ekstremt udsatte mennesker bliver udskrevet til gaden.

Vil frem i feltet igen

Ligesom Annemette El-Azem har stor tiltro til den nye regionsformand og -bestyrelse, tror hun på, at der også i fremtiden er vilje til den gode dialog med arbejdsgiverne.

– Jeg opfatter faktisk dialogen med kommunerne som rigtig god, selvom den er udfordret af både økonomiske nedskæringer og stram styring. Her må jeg samtidig understrege værdien af det gode samarbejde, DS har med eksempelvis HK Kommunal både på politiker-og medarbejder-niveau.

Selvom Annemette El-Azems farvel til politiker-rollen giver udsigt til mere fritid, er det ikke kun familien, som kommer til at nyde godt af de ledige timer. For den forhenværende regionsformand har en ganske tidskrævende hobby:

– Jeg har været orienteringsløber i mange år og har deltaget i mesterskaber både i Danmark og udlandet. Tidligere trænede jeg godt fem timer om ugen, men jeg er faldet af på den, mens jeg har været regionsformand, og det har sendt mig ned i den tunge ende af feltet.

Jeg husker tydeligt den første gang, jeg under en konkurrence tænkte ”Gud, du risikerer at ende på sidstepladsen.” Så min nyvundne fritid skal helt sikkert også bruges til at skrue op for træningen.

 

Blå bog Annemette El-Azem

Født 7. august 1955

Uddannelse:

  • Socionom fra RUC, 1982

Cand. scient. adm. fra RUC, 2000 Job:

  • Socialrådgiver i Holbæk kommune bl.a. hjemme-hos, sagsbehandler, visitator, miljøsocialrådgiver, 1982-1990
  • Faglig sekretær, lønafdelingen, DS, 1990-94
  • Kredssekretær DS Vestsjælland fra 1994-1999
  • Kontorleder/faglig konsulent hos Socialpædagogerne 1999-2012

Poster i DS:

  • Tillidsrepræsentant kredsbestyrelsesmedlem, kredsformand i DS Vestsjælland, 1985-1990
  • Regionsbestyrelsesmedlem i DS Øst fra 2004-2008
  • Formand, Region Øst 2012-1016
  • Hovedbestyrelsesmedlem 2012-2016
  • Forretningsudvalg