Styrket fællesskab: En større andel organiserer sig

Nye tal viser, at Dansk Socialrådgiverforenings organiseringsgrad er steget. Tillidsrepræsentant fortæller om, hvordan hun har været med til at styrke socialrådgiverklubben, som har fået seks nye medlemmer.

På Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde i november kunne socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau fortælle, at socialrådgivernes fagforening havde rundet 16.000 medlemmer – flere end nogensinde før.

På trods af det stigende antal medlemmer, har organiseringsgraden – andelen af socialrådgivere og studerende, som er medlem af DS – dog været faldende de seneste år. Derfor har DS som et led i fremtidsprojektet DS 2022 sat fokus på, hvordan man kan få endnu flere socialrådgivere og socialrådgiverstuderende med i det faglige fællesskab.

Og nu viser helt nye tal, at DS’ organiseringsgrad i det sidste kvartal af 2016 har været stigende både på kommunale og regionale arbejdspladser. Her ligger den nu på henholdsvis 81 procent og 95 procent.

Og i DS Region Nord betyder det eksempelvis, at der på det kommunale område er kommet 128 nye medlemmer. Det glæder regionsformand Mads Bilstrup.

– Hele vores indsats om stærke faglige fællesskaber med udgangspunkt i organizing-tankegangen bærer nu synlig frugt. Vi må sammen fortsætte det gode arbejde, siger regionsformanden og uddyber:

– Det er vigtigt at have viden om, hvem der ikke er medlemmer af DS. Vores erfaring er, at en stor del af dem, som melder sig ind, tidligere er gået under radaren. Og grunden til, at de ikke har meldt sig ind, kan være ganske banal: Nemlig, at de aldrig er blevet spurgt, om de vil være medlem. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne får det nødvendige overblik, så de kan gå i dialog med ikke-medlemmer.

Mads Bilstrup anbefaler også, at alle nyansatte og praktikanter bydes velkommen af tillidsrepræsentanten inden for de første 14 dage. Lige som han anbefaler, at de holder klubmøder, og at møderne bookes et halvt eller et helt år frem via det elektroniske kalendersystem.

– Det giver et meget bedre fremmøde end møder, der planlægges med 14 dages varsel, og det bliver mere synligt for eventuelle ikke-medlemmer, at de er udenfor klub-fællesskabet.

Spisesedler og dialog

En af de tillidsrepræsentanter, som har kastet sig ud i at arbejde med organizing, er Tania Schmidt fra Favrskov Kommune. Indtil videre har det ført til seks nye medlemmer. Inspirationen fik hun, da hun tilbage i 2015 deltog i DS’ tillidsmandskonference om stærke fællesskaber.

– Da jeg kom hjem fra konferencen, lavede jeg strategier for klubarbejdet. Det handlede blandt andet om at holde samtaler med alle ikke-medlemmer og også medlemmer for at opnå bedst mulig viden om, hvorfor man var eller ikke var medlem. Det fremlagde jeg både for klubbestyrelsen og på et klubmøde.

Tania Schmidt forklarer, at indsatsen med at rekruttere fl ere medlemmer blev til et fælles projekt for klubben og ikke kun noget, hun som tillidsrepræsentant skal tage sig af.

– Vi gør ikke-medlemmer opmærksomme på, hvad de fravælger, når de ikke er medlem af klubben. Eksempelvis har jeg lagt nogle ”spisesedler” på frokostbordene med en opgørelse over, hvilke rettigheder, der er sikret via overenskomsterne, og hvilke, der er sikret gennem lovgivningen.

Og et andet opråb lyder sådan her: ”Der skal snart lønforhandles. Vil du være en del af beslutningen omkring, hvad der bliver lønforhandlet? Bliv medlem af Dansk Socialrådgiverforening og vær en del af fællesskabet, hvor du er medinddraget og har indflydelse.”

– Nogle kolleger mener, at kontingentet er for dyrt, men når jeg så fortæller dem, at det er fradragsberettiget, så bliver det mere spiseligt for dem, fortæller Tania Schmidt.

Hun gør sig umage med at gøre klubarbejdet vedkommende for så mange som muligt – og har fået input fra DS’ organiseringskonsulent i Region Nord.

– Jeg arbejder med involverende klubmøder, hvor vi sidder to og to og sparrer om en problemstilling for at sikre, at det ikke altid er dem, der larmer mest, som bliver hørt, påpeger Tania Schmidt og konkluderer:

– Vi er blevet en mere synlig klub med fl ere medlemmer. Vi er i dialog med ledelsen om en løn- og uddannelsesstrategi. Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej.

Læs mere om DS2022 på socialraadgiverne.dk/DS2022