Socialrådgiveren 08/22

Indhold

Mit hadeord: Robust

Af Caroline Palbo, socialrådgiver og behandler, Rusmiddelbehandling, Københavns Kommune

Socialrådgivere får pris for utrættelig kamp for ligeløn

Tre socialrådgivere hædres med ”Den Gyldne Socialrådgiver 2022” for at sætte fokus på lønforskellene mellem kvindedominerede og mandsdominerede fag med samme længde uddannelse og kæmpe for en større anerkendelse af socialrådgivernes arbejde.

Guiden: Sådan får I det bedste ud af supervision

Supervision styrker og udvikler dig som fagperson og hjælper dig til at levere den bedste kvalitet. Bliv klogere på, hvordan I får det bedste ud af supervision – som ikke må forveksles med kollegial sparring eller konsultativ hjælp.

Guiden: Supervision giver langtidsholdbare medarbejdere

Supervision er helt afgørende for socialrådgivere, hvis de skal holde til jobbet og udvikle sig som fagpersoner. Alt for mange steder er supervision dog afløst af sparring på enkeltsager, siger cand.psych. Benedicte Schilling.

”Jeg har lyst til at rive mig i håret over den desperation, jeg møder”

Socialrådgiver og tillidsrepræsentant Rosemaria Bøgsted og hendes kolleger på Ydelsescenter i Aalborg møder fortvivlede borgere, som er økonomisk pressede under den historisk høje inflation – et pres, som også gør det sociale arbejde sværere. I andre kommuner arbejder socialrådgiverne også hårdt for at sikre børnefamilier mad på bordet eller forebygge, at borgere bliver sat på gaden. Samtidig har socialrådgiverne i en periode skullet navigere i en uklar retstilstand om enkeltydelser og varmehjælp.

JURA: Hvornår er der tale om overgreb i tvangsanbringelsessager

Børn- og ungeudvalget kan på baggrund af kommunens indstilling træffe afgørelse om anbringelse uden samtykke, hvis der er en åbenbar risiko for, at et barn eller en unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af et eller flere forhold, der er nævnt i serviceloven. Et af disse forhold er ”overgreb”.

“Vi skal alle være stolte socialrådgivere”

Da Signe Færch som barn så, hvor hårdt et arbejdsliv hendes mor havde som socialrådgiver, besluttede hun selv at gå en anden vej. Alligevel endte hun med at uddanne sig til socialrådgiver og har fundet ud af, at faget er mere livsbekræftende end hårdt. Men det kræver de rette rammer, og dem vil hun nu som forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening kæmpe for, at alle socialrådgivere får.