Socialrådgivere får pris for utrættelig kamp for ligeløn

Tre socialrådgivere hædres med ”Den Gyldne Socialrådgiver 2022” for at sætte fokus på lønforskellene mellem kvindedominerede og mandsdominerede fag med samme længde uddannelse og kæmpe for en større anerkendelse af socialrådgivernes arbejde.

Socialrådgivere får pris for utrættelig kamp for ligeløn

Fra venstre: Susanne Both, Marie Vithen, Anni Spiele / Foto: Mie Hee Christensen

Ildsjæle, stædige og benhårde. Sådan beskrives de tre prismodtagere Susanne Both, Anni Spiele og Marie Vithen af socialrådgivere fra DS-Region Nord, der indstillede dem til prisen ”Den Gyldne Socialrådgiver” for arbejdet i Ligelønsbevægelsen #SlutMed1969.

Som der står i indstillingen:
”De tre nominerede har gjort en kæmpe indsats for at sætte fokus på blandt andet socialrådgiverarbejdet og fagets omdømme. Deres vedholdende insisteren på uretfærdigheden i lønforskellene mellem ”kvinde-” og ”mandefag” med samme uddannelseslængde har været med til at oplyse og skabe opmærksomhed omkring en stor gruppe af professionsuddannelserne.”

’Det betyder alverden’

– Det betyder alverden at få prisen. Vi har brugt så meget af vores tid på at kæmpe for ligeløn, så Dansk Socialrådgiverforenings anerkendelse betyder utrolig meget, siger Marie Vithen, der er fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommune.

Anni Spiele supplerer:
– Jeg har gennem mine snart 30 år som socialrådgiver altid været aktiv i DS. Det er meget stort for mig at blive anerkendt for at kæmpe for bedre lønvilkår for socialrådgiverne.

Det er første gang, at Anni Spiele er – som hun selv siger det – aktivistisk:
– Da jeg blev opmærksom på, hvilken betydning tjenestemandsreformen af 1969 stadig har for socialrådgivernes – og andre kvindefags – lønindplacering, blev det en udløsende faktor for mig. For første gang i mit liv var det helt nødvendigt for mig at blive aktivist, siger hun.

Det har hun og de to andre blandt andet gjort ved ugentligt at møde op foran Christiansborg og holde ’Tjenestemands-tirsdag’ for at sætte fokus på den strukturelle uligeløn, lige som arbejdet også endte med flere borgerforslag.

Rimelig løn

Susanne Both er også meget glad for prisen – og hun har været med hele vejen.

– Vi er nået meget langt siden januar 2021, hvor vores eneste mål var at lave et borgerforslag og få de nødvendige 50.000 underskrifter. Vi har blandt andet haft to borgerforslag i Folketingssalen om tjenestemandsreformen, vi har lavet masser af politisk lobbyarbejde, holdt 13 ’Tjenestemands-tirsdage’, og vi har været inviteret til at holde oplæg flere steder.

Det var Susanne Both, som i sin tid fik Anni Spiele og Marie Vithen med i arbejdsgruppen. Og de tre er ikke i tvivl om, hvad de gerne ser som resultatet af deres arbejde.

– Selv om der i højere grad tales om ligeløn som svar på rekrutteringsproblemer frem for ligeløn som en måde at opnå ligestilling, så er der alt andet lige tale om, at kvinder ikke længere vil arbejde i vigtige, ansvarsfulde funktioner i vores samfund uden at blive lønnet rimeligt for det. Vi kan håbe på, at man kan afsætte særlige midler ved en trepartsforhandling.


Kvindefag i historisk skruetvinge
Det var Astrid Elkjær Sørensens undersøgelse: ”Kvindefag i historisk skruetvinge. En analyse af tjenestemandsreformens betydning for hierarkiet i offentlige lønninger fra 1969 til 2019,” der for alvor satte gang i ligelønskampen for prismodtagerne.
» Læs analysen i Socialrådgiveren 04-05/21 på socialraadgiverne.dk/publikationer


”Den Gyldne Socialrådgiver” blev uddelt på DS’ repræsentantskabsmøde 18. og 19. november. Med prisen følger – ud over æren og en statuette – 15.000 kroner.
» Læs mere på socialraadgiverne.dk/REP22