LEDER: Et historisk øjeblik for vores fag

"Jeg glæder mig til at fortsætte diskussionen med jer medlemmer om, hvordan autorisation kan være et bidrag i kampen for faglig styrke og stolthed."

LEDER: Et historisk øjeblik for vores fag

Foto: Lisbeth Holten

Vi skal arbejde for en autorisationsordning, som understøtter en stærk og god udvikling for vores profession. Det besluttede vores repræsentantskab i november.

Det mandat er jeg meget glad og taknemmelig for. I dag kan alle og enhver sige, at de er socialrådgivere, og alle kan sige, at de er kompetente til at løse sociale problemer. Det er hverken vi eller borgerne tjent med. Måske er det også derfor, vi indtil nu har været en af de få socialrådgiverforeninger i verden, der ikke arbejder for en autorisationsordning.

Igennem de seneste par år har jeg drøftet autorisation og ikke-autorisation med medlemmer på virtuelle og fysiske møder. Diskussionen er langtfra enkel. Autorisation er et vidt begreb og dækker over mange forskellige ordninger.

I debatten har nogle socialrådgivere udtrykt bekymring. Diskussionen kan være svær, fordi vi ikke har en konkret model at tale om, men mere en vision med potentialer og faldgruber. Derfor er det også vigtigt for forkvinde Signe Færch og mig at fastslå: Når politikere spørger, om autorisation er en god idé, vil vi svare, at det kommer helt an på, hvordan man skruer den sammen. For os er det afgørende, at en autorisation giver os bedre vilkår for eksempelvis supervision og efteruddannelse.

Vi er langt fra de eneste, der har holdninger til vores fag, og en beslutning om en autorisation til os socialrådgivere vil i sidste ende blive taget på landspolitisk niveau. Derfor er det så vigtigt, at vi nu kan træde ind i den diskussion og sikre, at en eventuel ordning kommer til at have en stærk stemme fra vores faglige fællesskab.

Jeg glæder mig til at fortsætte diskussionen med jer medlemmer om, hvordan autorisation kan være et bidrag i kampen for faglig styrke og stolthed.