Socialrådgiveren 07/21

Indhold

Guiden: Sådan går du på ferie uden stress

Sommerferien venter forude. I kølvandet på coronakrisen har vi måske mere end nogensinde brug for at holde mentalt fri i ferien, men det kan være svært at nyde sin ferie, hvis tankerne vandrer tilbage til arbejdsopgaverne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, guider dig med en række gode råd til en ferie uden arbejdsstress.

Læsning var mit frirum i en forsømt barndom

Det var Rachel Rösts arbejde med udsatte børn og unge, der fik hende til at indse, at hun selv bar rundt på en historie, der var vigtig at fortælle. Hun har skrevet bogen ”Grundvold” – en personlig fortælling om social kontrol med afsæt i sin egen opvækst i et iltfattigt, religiøst miljø i en mormonfamilie. Rachel Röst er også leder og stifter af organisationen ’Læs for Livet’, og hun opfordrer til, at litteratur i højere grad bruges som redskab i det sociale arbejde.

Kan litteratur skabe social forandring?

Hvordan kan litteratur bruges som redskab i socialt arbejde med udsatte og psykisk sårbare borgere? Det har vi spurgt en antropolog og en socialrådgiver om.

Læsning hjælper børn og unge til at tale om deres liv

Litteratur bør have en langt mere central plads i det sociale arbejde. For litteraturen tilbyder et rum, hvor udsatte børn og unge kan blive set, hørt og få hjælp til at sætte ord på erfaringer, sorger og håb, siger Marie-Elisabeth Lei Holm, forsker i litteratur.

LEDER: Nu er det politikernes tur

"DS vil arbejde for, at politikerne træder i karakter og sørger for en rimelig levestandard for alle, når forhandlingerne begynder efter sommerferien."

JURA: Udvidet pligt til partshøring

Forvaltningslovens partshøringspligt regulerer kun en del af partshøringspligten. Der er også pligt til partshøring på uskrevet grundlag i visse situationer, og der er pligt til at ­inddrage borgeren efter retssikkerhedslovens § 4.

Tillidsrepræsentant fyret efter 30 års tro tjeneste: Arbejdsgiver skal betale rekordstor godtgørelse

Socialrådgiver Bibi Myrhøj har i årevis levet med posttraumatisk stress efter et voldeligt overfald og voldtægtsforsøg på sit arbejde. Da hun på grund af diagnosen sagde nej til at passe landets mest farlige kriminelle, valgte Kriminalforsorgen at fyre hende trods 30 års tro tjeneste. Bibi Myrhøj har sammen med Dansk Socialrådgiverforening klaget til Ligebehandlingsnævnet og fået medhold i, at Kriminalforsorgen med fyringen udøvede ulovlig forskelsbehandling.

DS: Vores medlem har fået en urimelig behandling

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, kalder det i et skriftligt svar ’uforståeligt’, at Kriminalforsorgen ikke har imødekommet Bibi Myrhøjs ønske om at blive fritaget for arbejde med behandlingsdømte kriminelle – og forklarer, hvorfor Dansk Socialrådgiverforening har indgået forlig i sagen.