”Der er en helt særlig atmosfære i Børnehuset”

Børnehusene skal skabe tryghed i en sårbar situation for børn, der har været udsat for seksuelle og voldelige overgreb. Det er socialrådgiver Lone Hansen med til at sikre.

”Der er en helt særlig atmosfære i Børnehuset”

Foto: Lisbeth Holten

Lone Hansen er en af de socialrådgivere, der tager imod børn, der skal videoafhøres om et muligt voldeligt og/eller seksuelt overgreb, i Børnehuset Sjælland. Det er et af de fem regionale børnehuse, hvor man har samlet alle relevante myndigheder i sager om overgreb mod børn og unge.

– Der er en helt særlig atmosfære fra det øjeblik, man træder ind ad døren i Børnehuset. Der er ro og professionalisme, og jeg er en del af et omfattende og vigtigt tværsektorielt samarbejde med politi, sundhedsmyndigheder, psykologer og kommuner. Når samarbejdet kører, får vi effektivt samlet sammen, hvad vi kan fortælle om barnet, så myndighedssagsbehandleren bliver grundigt oplyst, siger hun.

Børnehusene blev skabt i 2013 for at sikre det bedste og mest skånsomme forløb for børn, der havde været ude for overgreb – og som kvalificeret, faglig støtte til kommunerne.

Tidlig indsats betaler sig

Ofte begynder en sag netop med, at et barn bliver videoafhørt. Det sker i Børnehuset, så barnet ikke skal møde op på politistationen. Et typisk forløb starter med, at kommunen modtager rådgivning i telefonen. I de meget komplekse sager kan børnehusene tilbyde et konsultativt samråd.

– Her sidder jeg, en psykolog, en repræsentant fra politiet, børnelæge som repræsentant fra sundhedsvæsnet og myndighedssagsbehandler fra kommunen. Det betyder meget for hjælpen til barnet og familien efterfølgende, at vi har været tidligt inde i sagen. Formålet er at afdække en eventuel mistanke om overgreb mod barnet og at rådgive myndighedsrådgiver. For eksempel så man sikrer, at der er lavet en sikkerhedsplan, hvor der tages stilling til, hvad der skal ske efter endt videoafhøring.

Men det er ikke altid, at kommunerne er opmærksomme på at bruge børnehusene så tidligt, oplever Lone Hansen.

– En forklaring er, at der er en stor udskiftning på børne- og familieområdet. Samtidig er de her sager vanvittig komplekse for socialrådgiverne, så det kan være svært at overskue, hvad man skal sætte ind med hvornår.

Sårbar situation

Selv er hun ikke i tvivl om, at børnehusene giver rigtig god mening. Og at hun er landet et rigtig godt sted i sit arbejdsliv.

– Hvornår det er en god dag på arbejde? Det er altid en god dag på arbejde. Men det kan for eksempel være, hvis jeg står med forældre, hvis barn har været udsat for overgreb af en uden for familien, og jeg har talt med dem om, hvordan passer de på sig selv og barnet. Eller hvis jeg har siddet i en videoafhøring, og kommunen har lavet en god sikkerhedsplan, så jeg ved, at der bliver taget godt hånd om barnet efter endt afhøring. Det giver god mening, at børnehusene er blevet etableret – at vi kan møde forældre og børn omsorgsfuldt i den ekstremt sårbare situation, de befinder sig i.


CV Lone Hansen
34 år, Næstved

  • 2017 – Børnehus Sjælland
  • 2016 – Greve Kommune
  • 2016 – Uddannet socialrådgiver