REGIONSLEDER: Stædighed og samarbejde giver resultater

"Forbedringer kommer som bekendt ikke af sig selv eller over natten."

Forbedringer af et udfordret arbejdsmiljø kræver ofte et langt sejt træk – en proces, som kan være anstrengende og kræve en god portion tålmodighed, udholdenhed og sammenhold. Det har vi senest set i Randers. Her har arbejdsmiljøet længe været udfordret i myndighedsafdelingen på børnehandicapområdet. Et højt sags- og arbejdspres har blandt andet forårsaget lange sagsbehandlingstider og mistrivsel blandt medarbejderne. Derfor rettede flere interesseorganisationer og borgere også deres kritik mod området.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2020 tog de tillidsvalgte i afdelingen initiativ til et meget ærligt og gennemarbejdet høringssvar til byrådet. Det var et høringssvar fra alle medarbejderne, som beskrev tilstanden i afdelingen, og som kom med velunderbyggede argumenter for en opnormering – med gevinster både økonomisk og for borgere og medarbejdere. Dette blev understøttet af høringssvar fra fællestillidsrepræsentanten samt debatindlæg i Randers Amtsavis.

Desværre ville flertallet i byrådet det anderledes, og afdelingen fik ingen opnormering. Men historien slutter ikke her. For presset fortsatte – fra tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og DS Region Nord. Der har været en konstant dialog med ledelsen både lokalt og på højere niveau om forholdene i afdelingen og om løsninger.

Det har resulteret i en tidsbegrænset opnormering af området i foråret 2021. Det er ikke den optimale løsning, men dog en anerkendelse af arbejdspresset og de urimelige arbejdsvilkår. Så lang så godt.

Næste mål er at få aflastet medarbejderne hurtigere, end det tager at få ansat nye folk og få besat de allerede ledige stillinger, samt at få opnormeringerne gjort permanente ved de kommende budgetforhandlinger. Også her samarbejder tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og DS Region Nord om at løfte sagen både på arbejdspladsen, på højeste ledelsesniveau og politisk.

Forbedringer kommer som bekendt ikke af sig selv eller over natten. Det er ofte et langt sejt træk. Pointen er, at det nytter noget at sige det højt, sige fra, stå sammen og kæmpe og blive ved med at kæmpe. Sammen skaber vi forandringer – også selv om det sjældent sker med et snuptag.