DS: Vores medlem har fået en urimelig behandling

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, kalder det i et skriftligt svar ’uforståeligt’, at Kriminalforsorgen ikke har imødekommet Bibi Myrhøjs ønske om at blive fritaget for arbejde med behandlingsdømte kriminelle – og forklarer, hvorfor Dansk Socialrådgiverforening har indgået forlig i sagen.

– I den konkrete sag kunne tilrettelæggelsen af arbejdet have været organiseret anderledes og dermed imødekommet medlemmets behov for fleksibilitet – vel at mærke uden at bebyrde arbejdsgiveren væsentligt. Det er en krystalklar afgørelse, som Ligebehandlingsnævnet er kommet med, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Hvordan ser Dansk Socialrådgiverforening på, at Kriminalforsorgen tilbød Bibi Myrhøj ansættelse i Storstrømsfængslet, der huser nogle af landets mest belastede kriminelle?

– Uden at jeg ved, hvordan ledelsen overhovedet kunne forestille sig, at det kunne være en løsning for vores medlem, burde det være åbenlyst for enhver, at det ikke giver mening. Igen: Arbejdsgiver burde have været støttende og fleksibel over for vores medlem, der føler sig utryg som følge af et tidligere overfald. Jeg har fuld forståelse for, at vores medlem er både skuffet og vred over den behandling, hun har fået af sin nu tidligere arbejdsgiver.

Hvordan ser Dansk Socialrådgiverforening på, at Kriminalforsorgen, og i sidste ende Justitsministeriet, har valgt at afskedige Bibi Myrhøj på baggrund af Helbredsnævnets vurdering om ”helbredsbetinget utjenstdygtighed, når samtlige andre lægelige vurderinger er, at Bibi Myrhøj kunne passe sit arbejde fuldt ud, hvis hun var blevet undtaget fra at arbejde med behandlingsdømte?

– Dansk Socialrådgiverforening ønsker et rummeligt arbejdsmarked, og arbejdsgivernes vilje til at fastholde og ansætte medarbejdere med behov for særlig støtte er helt afgørende for, om det lykkes at skabe større rummelighed. I den konkrete sag er det svært at forstå, at vores medlems behov ikke kunne imødekommes af arbejdsgiver.

Hvordan ser Dansk Socialrådgiverforening på Bibi Myrhøjs afskedigelse i lyset af, at hun efterfølgende er blevet tildelt en for socialrådgiver-faget historisk stor godtgørelse fra Ligebehandlingsnævnet på 360.000 kroner på grund af ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med hendes fyring?

– Der hersker ingen tvivl om, at vores medlem har fået en helt urimelig behandling, og det er godtgørelsen jo også et udtryk for.

Hvorfor har Dansk Socialrådgiverforening indgået forlig med Kriminalforsorgen i Bibi Myrhøjs afskedigelsessag, i stedet for at prøve den ved Tjenestemandsretten?

– Der blev indgået forlig i samråd med Dansk Socialrådgiverforenings advokat og vores medlem. Det er en meget kompleks sag, og baggrunden for indgåelse af forlig med arbejdsgiver skal ses i lyset af, at det var en samlet vurdering fra advokaten og organisationerne, at der ikke ville kunne opnås yderligere godtgørelse.