LEDER: Nu er det politikernes tur

"DS vil arbejde for, at politikerne træder i karakter og sørger for en rimelig levestandard for alle, når forhandlingerne begynder efter sommerferien."

Som socialrådgivere ved vi, hvad der skal til for at få folk i beskæftigelse. Vi ved, at det kræver tid at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde med borgeren for at kunne yde individuel støtte og hjælp.

Nu er Ydelseskommissionens ventede rapport kommet. Den konstaterer blandt andet, at det nuværende system er så kompliceret, at den bedste løsning er at begynde forfra med et system med kun to satser.

Jeg er meget enig i, at der skal ske en drastisk forenkling. Det er simpelthen for svært for både borgere og socialrådgivere at finde rundt i det nuværende system. Et mere enkelt system styrker borgerne retssikkerhed, og giver tid til arbejdet med de mennesker, det handler om.

En anden god nyhed er, at kommissionen foreslår at afskaffe kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, der ikke har hjulpet nogen, men blot gjort folk fattige.

Men der er også forslag i rapporten, der bekymrer mig: De grupper, der vil miste penge med forslagene. De enlige på kontanthjælp, men også unge på uddannelseshjælp. Unge, der i forvejen har meget lidt, og for hvem ro om økonomien er uhyre vigtig, når de skal håndtere sociale og psykiske udfordringer.

Sagen er desværre, at kommissionen fik en opgave af politikerne med det benspænd, at der ikke måtte bruges flere penge på området. Men det vil koste penge at hæve levestandarden, og det er både skuffende og uacceptabelt, hvis politikerne ikke mere målrettet arbejder for at afskaffe børnefattigdom og forbedre vilkårene for enlige og unge.

DS vil arbejde for, at politikerne træder i karakter og sørger for en rimelig levestandard for alle, når forhandlingerne begynder efter sommerferien.

Indtil da vil jeg sende jer en stor tak for jeres vigtige indsats for vores sårbare medborgere, og ønske jer en rigtig god sommerferie.