Kan litteratur skabe social forandring?

Hvordan kan litteratur bruges som redskab i socialt arbejde med udsatte og psykisk sårbare borgere? Det har vi spurgt en antropolog og en socialrådgiver om.

’Forfatterskolen bryder tabuer og giver selvtillid’

Henrik Appel – Socialrådgiver, landsleder af TUBA – Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol-og stofmisbrugere

– Hos os her i TUBA arbejder vi hver eneste dag på at bryde tabuer, og vi bruger litteratur til at bryde med tabuer og fjerne skam og skyld. Det startede med forfatterworkshops som en del af vores sommerhøjskole, men siden 2019 har vi kørt en forfatterskole sammen med forlaget Gyldendal – for unge fra familier med misbrug. Via forfatterskolen får de unge en mulighed for at få deres hårde historier frem i lyset og gøre andre klogere på de traumatiske oplevelser, de har med i bagagen.

– Vi er i gang med forfatterskole nummer to og skal i gang med nummer tre inden længe. På hvert hold får 10 unge mulighed for at få undervisning og sparring i at skrive litterære tekster, deltage i inspirationsworkshops med forfattere, og hvis de har lyst, kan de få en redaktør hos Gyldendal til at vurdere deres tekster.

– Der gemmer sig et helt særligt litterært talent hos mange af de unge, og forfatterskolen kan hjælpe med at forløse uopdyrket litterært talent og samtidig være et tilbud med terapeutiske effekter, fordi de unge i skriveprocessen kommer ind og rører ved nogle følelser og oplevelser og netop kan bruge skriveprocessen til at håndtere svære følelser. På forfatterskolen deltager der også altid en af vores terapeuter – ud over underviseren fra Gyldendal.

– De unge fortæller os, at forfatterskolen giver dem et fællesskab med andre med samme baggrund, og at de får mod på at dele deres skriverier med andre, fordi deres historier bliver mindre sårbare qua deltagernes fælles baggrund og positive energi i skriverummet. Yderligere giver forfatterskolen dem selvtillid, fordi de leverer tekster af virkelig høj klasse med noget på hjerte, som vi udgiver digitalt efter hver forfatterskole.

’Deltagerne skrev sig til mere ro og mindre angst’

Sidsel Busch – Projektleder, antropolog, ph.d. i Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri

– Litteratur kan bruges som redskab til at sætte borgernes og patienternes egne erfaringer i spil. Til at give dem en pause fra deres sygdom, misbrug, skyld og skam – og lade mennesket og mere almene aspekter træde frem i stedet.

– Jeg lavede erfaringsopsamling på projekt ”Litteratur som recoverystrategi” på Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans, og projektet viser, at skriveundervisningen hjælper deltagerne – alle med dobbeltdiagnoser – til at håndtere problemer og få det bedre. De oplevede sig selv mere positivt, fik mere håb. Nogle kaldte endda skrivekurserne for den bedste terapi, de nogensinde havde fået, selv om det er et rent litterært forløb med fokus på nonstop-skrivning og andre typer skriveøvelser.

– De fortalte om en oplevelse af koncentration, nærvær og en positiv energi, som fik dem til at glemme, at de var indlagt, og fik dem til at føle sig godt tilpas. De fik det simpelthen bedre under skriveundervisningen. Det begrundede de blandt andet med, at undervisningen er en form for opdagelsesrejse, hvor man ikke kan lave fejl, og hvor man får lov til at udtrykke sig over for andre, som bare lytter uden at skulle noget med dem.

– Deltagerne fortalte også, at de kunne skrive sig til mere ro, væk fra tankemylder og til mindre angst. En deltager fortalte for eksempel, hvordan det at skrive har hjulpet hende med at håndtere alkoholtrang. I skrivegrupperne arbejdes der indirekte med mestring, meningsfuldhed og empowerment, som understøtter deltagernes recovery.

– Projektet er skabt i samarbejde mellem Afdeling M og Forfatterskolen PS!, og deltagerne får tilbud om at fortsætte på skolen efter udskrivning fra afdelingen. Dermed bliver skrivekurserne brobygning mellem behandling og hverdag, bidrager til social inklusion og til at komme videre i livet.