Nyheder

Justitsminister ind i sager om net-chikane

To mænd slipper med en bøde på 500 kroner for falsk anklage om pædofili. Et flertal i Folketinget undrer sig over, at det er så billigt at krænke offentligt ansatte på nettet, og justitsministeren skal nu undersøge hvorfor.

29.03.2012

Hård kritik af Rebild Kommune

Rebild Kommune greb alt for sent ind i sagen, hvor 56-årig mand er tiltalt for seksuelle krænkelser af ni børn, fastslår Ankestyrelsen. Kommunes øverste ledelse har ansvar for svigtet, lyder vurderingen fra regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening.

29.03.2012

Ankestyrelsen: For få børnesamtaler og tilsynsbesøg

Undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunernes tilsyn med børn anbragt uden for hjemmet halter. Det er ikke godt nok, siger minister. Socialrådgivernes formand er enig, og efterlyser fokus på arbejdsvilkår og klare retningslinjer.

29.03.2012

Svenske socialrådgivere har 15-20 børnesager

Færre børn pr. sagsbehandler og hyppigere opfølgning er nogle af de redskaber, som en svensk kommune anvender i arbejdet med udsatte børn. KREVI zoomer i ny rapport ind på den svenske model.

22.03.2012

DS: One-size i socialt arbejde findes ikke

Dansk Socialrådgiverforening er skeptisk over for socialministerens udspil om, at alle kommuner skal bruge den samme værktøjskasse med fire evidensbaserede metoder i arbejdet med udsatte børn og unge.

22.03.2012

Danskerne vil have kommunal jobformidling

Mens der er politisk strid om, hvor jobindsatsen skal ligge fremover, så er danskerne ikke i tvivl: Jobformidlingen skal blive i kommunerne.

22.03.2012

Socialreform: Kom med din ønskeseddel til ministeren

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har bebudet en ny socialreform, og Dansk Socialrådgiverforening vil have indflydelse. Derfor efterlyser vi dine ideer.

22.03.2012

Undersøgelse: Lettere at komme fra studie til job

Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening gennemfører en stor spørgeskemaundersøgelse for at få mere viden om praksis i socialrådgiveruddannelsen samt mentorordninger for nyuddannede i kommunerne.

08.03.2012

Det tager tid at komme ud af fattigdom

Mange tusinde mennesker har været på lave kontanthjælpsydelser i mere end et år. I januar blev ydelserne afskaffet og erstattet af almindelig kontanthjælp. Men for mange vil det tage tid at få genoprettet økonomien, vurderer forsker.

08.03.2012

For lidt tid til borgerkontakt

Socialrådgivere på handicapområdet bruger blot omkring en time om dagen på direkte kontakt med borgerne – resten af arbejdstiden går med administration, møder og andre opgaver, viser en tidsundersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening.

08.03.2012