Inddragelse: ”Alt står og falder altid med et andet menneskes vurdering”

Hvad er der på spil i mødet mellem socialrådgiver og borger – og hvordan kan vi fremme en mere tillidsskabende praksis? Wiliam Korte er en af tre borgere, som fortæller om deres bedste og værste oplevelse med deres socialrådgiver.

14.11.2023

Mit yndlingsord: Ydmyghed

Af Sissal Frisdahl, socialrådgiver, netværkskonsulent og tillidsrepræsentant, Borgercenter Børn og Unge, Valby-Vesterbro, Københavns Kommune

14.11.2023

Ekspert: Hårde prioriteringer presser den borgernære velfærd

Mens kommunerne sparer på kernevelfærd, taler regeringen om skattelettelser, og at ’penge har vi mange af’. Hvad er op og ned i kommunernes økonomi, og hvilket velfærdssamfund ser vi ind i? Det giver ekspert i kommunernes økonomi Kurt Houlberg nogle bud på.

14.11.2023

Analyse: Hver tredje af de unge savner at se vennerne fysisk

To tredjedele af alle unge mellem 12 og 30 år mødes i dag maksimalt én gang om ugen med venner i deres fritid, viser en ny analyse fra Deloitte og tænketanken Kraka. At digitalt skærmbrug har stjålet tiden fra fysisk samvær kan være en af forklaringerne på den faldende trivsel blandt unge i Danmark.

14.11.2023

MIT ARGUMENT: Lavere ydelse kan føre til mere angst og depression

Af Priya Helene Tietze, socialrådgiver og mor til Hannah, der lider af skizofreni og autisme. Om kontanthjælpstillæg, der fjernes til unge med psykiske lidelser i den nye kontanthjælpsreform

14.11.2023

Guiden: Overblik over DS’ vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler vejledende sagstal for, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan have ansvar for.

14.11.2023

DEBAT: Forklar forsinkelsen

"Konsekvensen ved ikke at orientere den berørte borger med et forsinkelsesbrev kan være omfattende."

14.11.2023

Landet rundt har socialrådgivere protesteret mod besparelser

Socialrådgivere landet over har med opbakning fra deres tillidsrepræsentanter og Dansk Socialrådgiverforening i forbindelse med kommunernes budgetlægning protesteret mod besparelser på det sociale område – med stærke faglige argumenter. På kortet kan du se, hvordan det er gået i udvalgte kommuner.

14.11.2023

Guiden: Træk tempoet ud af arbejdet

Jo vildere og mere komplekse problemer, man arbejder med, desto større behov har man for at udforske mulige vinkler og perspektiver med kollegaernes hjælp. Det giver en bedre begrundet praksis, siger Leif Tøfting Kongsgaard, ekspert i refleksiv sparring.

03.10.2023

Barnets lov: ”Vi arbejder på at få lovens intentioner ind under huden”

- Vi er nødt til at lade organisationen smage på det og massere det igennem. Derfor begyndte vi også, inden loven var vedtaget, så vi kan nå at få lovens intentioner ind under huden, fortæller Charlotte Bøcher, der er børne- og familiechef i Favrskov ­Kommune. Hun kalder loven en gave – og lægger ikke skjul på, at det er en krævende en af slagsen. De har været i gang med forberedelserne i et år, men der er stadig lang vej.

03.10.2023