Socialrådgiveren 9/19

Indhold

Søges: En meningsfyldt hverdag

5 HURTIGE: Ensomhed er et fællesstræk for de udsatte borgere, som har deltaget i VIVE-undersøgelsen ”Bag om fællesskabsmålingen”. Langt de fleste deltagere ønsker sig en hverdag, hvor de bidrager til fællesskabet. Det understreger et behov for en mere holistisk tankegang og tværsektoriel indsats mellem både velfærdssamfundet, civilsamfundet og virksomhederne, siger seniorforsker Lars Benjaminsen.

DS efterlyser akut hjælp til pressede socialrådgivere

De pressede socialrådgivere, der er tilbage i familieenheden i Norddjurs Kommune, skal ikke regne med at få flere kollegaer foreløbigt, lyder det fra politikerne, selv om socialrådgiverne har advaret om, at de ikke kan overholde loven. Der er brug for akut hjælp, siger Trine Quist, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.

Ny podcastserie om alt det vi ikke taler om i socialt arbejde

Skal vi opsøge socialt udsatte børn der, hvor de er – på de sociale medier? Og hvordan journaliserer vi et ungt menneskes seksuelle mistrivsel? Vibeke Pichard og Andrey Lukyanov-Renteria – henholdsvis studerende og socialrådgiver – står bag ny podcastserie, som tager alle de emner op, der ikke bliver undervist i på socialrådgiveruddannelsen, og som der sjældent er tid til at stoppe op og reflektere over.

Direkte dialog skaber synlighed og respekt for faget

Igen i år var Folkemødet på Møn spækket med spændende debatter – og fire bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst sørgede for, at vigtige temaer som arbejdsmiljø og ulighed også kom på dagsordenen. Bestyrelsesmedlemmerne har lagt mange kræfter i at forberede det, de kalder ”synlighedsarbejde”.

Skolevægring kan have livslange konsekvenser

Skolevægring er et stigende problem, og fraværet har store konsekvenser for børnene både fagligt og socialt. Derfor er det nødvendigt, at kommuner både registrerer og handler på skolefravær. Og det er en rigtig god idé med skolesocialrådgivere, som har tid til at tage sig af børn, som ikke magter at gå skole. Sådan lyder det fra professor Mikael Thastum, leder af et forskningsprojekt, som med succes sender børn ramt af skolevægring i skole igen med bitte små skridt ad gangen.

Forskning: Ny metode knækker skolefravær

Med en intensiv, fleksibel og systematisk terapeutisk indsats over for børn med problematisk skolefravær i Aarhus Kommune er forskningsprojektet Back2School fra Aarhus Universitet lykkedes med at mindske skolefraværet. Også for børn med 100 procent fravær.

Vi kan prikke hul på det, fraværet i virkeligheden handler om

Er det udelukkende en fraværsproblematik? Er det mobning? Er relationerne og magtfordelingen i familien dårlige? Er det psykisk sygdom? Som fremskudt socialrådgiver på fire skoler i Viborg Kommune går Trine Svenstrup Kinch bag om elevernes fravær og er med til at forebygge, at det udvikler sig til egentlig skolevægring.

9 gode råd

Som socialrådgiver kan du støtte barnet og forældrene på flere fronter. Her er ni gode råd fra Mikael Thastum, professor i klinisk børnepsykologi på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Mig og mit arbejde: Anja Lund

Anja Lund er koordinerende sagsbehandler i Integrationsafdelingen, Roskilde Kommune. Bor i Odsherred. Er mor til tre børn.

DS arbejder også bag kulisserne

REGIONSLEDER: Refleksion og dialog om strategi, valg af redskaber og indsatser er nødvendig hver gang Dansk Socialrådgiverforening sammen med medlemmerne arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet.

Med fare for at virke fag-egocentrisk …

KLUMME FRA PRAKSIS: Som faggruppe har vi qua vores uddannelsesbaggrund et grundlæggende lovindblik og styr på de juridiske aspekter - eksempelvis om borgerens retssikkerhed. Det skal vi huske at værne om.

Skolefravær skal forebygges væk

LEDER: Mange kommuner har som led i den forebyggende indsats valgt at ansætte socialrådgivere på skoler – og også i daginstitutioner - og det giver rigtig god mening.