DS arbejder også bag kulisserne

REGIONSLEDER: Refleksion og dialog om strategi, valg af redskaber og indsatser er nødvendig hver gang Dansk Socialrådgiverforening sammen med medlemmerne arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet.

For nylig så jeg i en tråd på Facebook en kommentar om manglende ressourcer i en kommune i Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst. Et medlem roste socialrådgiverklubbens og Dansk Socialrådgiverforenings indsats og synlighed i medierne. Og det er rigtig positivt, når vi sammen kan synliggøre, at vores fællesskab gør en forskel.

I kommentaren var der også en beklagelse over min indsats som regionsformand vedrørende arbejdsmiljøet i en anden kommune, hvor jeg har lovet medlemmerne, at DS vil hjælpe med deres dårlige arbejdsmiljø. Medlemmet konkluderede, at jeg ikke havde gjort noget efter at have snakket med den øverste ledelse.

Den kommentar giver anledning til refleksion over de meget forskellige udfordringer, arbejdspladserne har. Udfordringer som kræver forskellige strategier og løsningsmetoder – som Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med klubberne tager stilling til fra gang til gang ud fra den konkrete situation.

Ofte arbejder vi i fuld offentlighed i pressen – med åbent brev til den politiske ledelse og med udtalelser og debat i diverse medier. Det gør vi, når det er bedst for “sagen”. Der kan være behov for at reagere offentligt imod politisk foreslåede besparelser, eller at socialrådgiverne eksempelvis har alt for høje sagstal.

I andre situationer foregår vores arbejde for et bedre arbejdsmiljø så at sige bag kulisserne og er dermed ikke synligt i medierne. Arbejdsmiljøproblemerne kan handle om en dårlig ledelse eller mobning. Her går vi – sammen med tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten – i dialog med den øverste ledelse.

Den form for indsats er ofte meget personfølsom med konkrete eksempler på dårligt arbejdsmiljø, som skal ændres for at sikre et sundt arbejdsmiljø. Det kan blive en længere proces, hvor den øverste ledelse går i dialog med egne ledere om krav til god ledelse. Vi sikrer klare aftaler med tidsfrister for opfølgninger i et tæt samarbejde med den lokale klub.

Og for at vende tilbage til den konkrete kommune og DS’ indsats: DS-konsulenten og jeg har i samarbejde med klubben, tillidsrepræsentanten, tillidsrepræsentant-suppleanten og arbejdsmiljørepræsentanten brugt mange kræfter på at sikre socialrådgiverne ændringer, som fører til et bedre arbejdsmiljø. En indsats som fortsat følges op.

Refleksion og dialog om strategi, valg af redskaber og indsatser er nødvendig hver gang Dansk Socialrådgiverforening sammen med medlemmerne arbejder for at forbedre arbejdsmiljøet. Respons på og dialog om vores indsats er altid meget velkommen. Og jeg vil fortsat opfordre medlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at kontakte deres DS-region så tidligt som muligt, hvis I har ondt i arbejdsmiljøet.

Regionsformand Anne Jørgensen kan kontaktes på anj@socialraadgiverne.dk

Find din region på www.socialraadgiverne.dk/kontakt