Forskning: Ny metode knækker skolefravær

Med en intensiv, fleksibel og systematisk terapeutisk indsats over for børn med problematisk skolefravær i Aarhus Kommune er forskningsprojektet Back2School fra Aarhus Universitet lykkedes med at mindske skolefraværet. Også for børn med 100 procent fravær.

Back2School er et forskningsprojekt med et mål om – i tæt samarbejde med forældre og skole – at hjælpe elever med problematisk skolefravær tilbage i skolen. 158 familier deltager i Back2School. Halvdelen af de 158 familier har modtaget Aarhus Kommunes sædvanlige tilbud til elever med bekymrende skolefravær. Den anden halvdel har deltaget i Back2School.

Det særlige ved Back2School er, at projektet bruger en meget systematisk og ret intensiv tilgang til bekymrende skolefravær, der starter med en grundig udredningssamtale med en psykolog, hvor både elev og forældre deltager.

– Samtalen plus spørgeskemaer, som både elev, forældre og lærere udfylder, danner baggrund for en caseformulering, hvor alle informationer om familien og eleven samles. Udfordringer, ressourcer, alt. Så man på den måde får et helhedsbillede af, hvad der kan være med til at vedligeholde barnets fraværsproblematik, fortæller Mikael Thastum, professor i klinisk børnepsykologi på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og forskningsleder på projektet Back2School

– Caseformuleringen tales igennem med forældre, barn og lærere. Så alle er enige, og vi dermed får en fælles forståelse af problemerne bag skolefraværet, og på baggrund af den fælles forståelse laver vi så en handleplan og en indsats, fortsætter han.

Back2School-projektes hovedfokus er at få barnet tilbage til normal skolegang ved at reducere de elementer, som er med til at vedligeholde barnets skolefravær.

Små skridt

Selve indholdet i Back2S chool-sessionerne er manualbaseret, men fleksibelt og består af flere moduler, som den enkelte psykolog sammensætter på baggrund af elevens problematikker.

Indsatsen kan indeholde mange forskellige ting – alt efter problemstillinger, fra angstbehandling til depressionsbehandling, behandling af adfærdsproblemer, hjælp til forældreopdragelse og søsætning af faglig hjælp eller trivselsarbejde i klassen.

Samtidig arbejdes der med mål ud fra en trappestige-tilgang, hvor eleven i små skridt tilnærmer sig skolen.

– Alle deltagere har sagt ja til et obligatorisk mål om at arbejde for at komme mere i skole, men derudover skal hver enkelt familie og barn sætte sig nogle individuelle mål, som kan handle om alt muligt fra at få dagligdagen til at fungere bedre derhjemme til at deltage på en koloni, række hånden op i klassen, gå hen og handle alene i Brugsen eller spørge en klassekammerat, om han vil med hjem.

De individuelle mål arbejder familierne og barnet også på ud fra trappestige-tilgangen.

Skolen er med hele vejen

Ud over den grundige udredningssamtale får de deltagende familier 10 sessioner samt en booster-session tre måneder efter, at den 10. session er afholdt. Derudover er der fire møder med behandlere, familien og sko len. Forløbet strækker sig over cirka fire måneder.

Under hele forløbet indgår skolen som en tæt samarbejdspartner.

Indsatsen foretages af en psykolog fra kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR), som er blevet oplært i Back2School- metoden. Der har kun været socialrådgivere inde over i de tilfælde, hvor de deltagende børn har været tilknyttet Familieafdelingen.

Motivation er afgørende

Motivation er afgørende, hvis man skal lykkes med at knække et skolefravær. Selv om samtlige 158 deltagende familier i Back2School har meldt sig med et ønske om at få deres barn tilbage i skole igen, er der alligevel blevet arbejdet med forældrenes motivation.

– Motivation er en kompleks ting, og selvom de fleste forældre jo helst vil have, at deres barn har en god skolegang og derfor er motiveret for at arbejde hårdt for at få dem i skole, så kan forældre også være vældig ambivalente.

– Hvis de frygter, der er noget alvorligt galt med deres barn, eller hvis de er usikre på, om barnet går på den rette skole. Sådan nogle ting bliver man nødt til at få afklaret, inden man for alvor bliver motiveret for at lave det hårde arbejde, der skal til for at få et barn i skole igen, siger Mikael Thastum.

Foreløbige resultater

Resultaterne af Back2School er endnu ikke færdiganalyseret, men de foreløbige analyser fra 70 af de deltagende familier ser lovende ud.

Børnene i Back2School reducerer deres skolefravær mere og har tre måneder efter indsatsens afslutning i gennemsnit 34 procent skolefravær mod 43 procent for børnene, der har fået kommunens normale indsats.

Samtidig har flere børn i Back2Schoolgruppen tre måneder efter indsatsen reduceret deres fravær til under 10 procent. Det gælder for 47 procent i Back2School og 22 procent i kommunens indsats.

Offentligt tilgængelig

Efter afslutningen af forskningsprojektet i Aarhus Kommune skal det behandles på efterårets budgetforhandlinger, om Back2School-modellen kan fortsætte permanent i kommunen.

Derudover er det meningen, at manualen bag skal gøres offentligt tilgængelig for alle interesserede, og at man skal kunne blive uddannet i brugen af den.

Mikael Thastum og hans forskerkolleger vil også meget gerne køre Back-2School-projektet i andre kommuner, men endnu er der ingen konkrete aftaler.