Direkte dialog skaber synlighed og respekt for faget

Igen i år var Folkemødet på Møn spækket med spændende debatter – og fire bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst sørgede for, at vigtige temaer som arbejdsmiljø og ulighed også kom på dagsordenen. Bestyrelsesmedlemmerne har lagt mange kræfter i at forberede det, de kalder ”synlighedsarbejde”.

Folkemødet på Møn blev holdt i den sidste weekend i august med høj sensommersol, men for fire medlemmer af bestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst startede folkemødet, da det stadig var vinter. På det tidspunkt begyndte de – Katja Barfod, Harald Petersen, Rikke Terney og Line Kabell – at planlægge DS-Region Østs deltagelse i Folkemødet på Møn.

– Vi har investeret rigtig mange timer i at forberede regionens deltagelse. Der var en masse ting, der skulle koordineres, og så skulle vi lave aftaler med de politikere og eksperter, som vi gerne ville have til at deltage i vores debatter, fortæller Katja Barfod, næstformand i regionsbestyrelsen.

Det grundige forberedelsesarbejde resulterede i, at Region Østs folkemødegruppe var vært for to socialpolitiske paneldebatter på Folkemødet Møn. Temaet for den første debat var ”Fag og vilkår i den offentlige sektor” med fokus på psykisk arbejdsmiljø. I panelet sad Majken Tingstrøm, arbejdsskadesagsbehandler og socialrådgiver i Danmarks Lærerforening, Preben Meier, chefkonsulent Kommunernes Landsforening og byrådsmedlem i Vordingborg Kommune, Anders Johannes Andersen (A).

Alle paneldeltagere var optagede af, at den offentlige velfærd er presset i kraft af, at kommunerne mangler ressourcer til at løse de mest basale velfærdsopgaver. Den situation kan være med til at øge stressfaktoren blandt medarbejderne – hvilket også kan have negative konsekvenser for borgerne.  Alle var enige om, at der skal være et vedvarende fokus på bloktilskud og tilskudsordninger til den enkelte kommune.

Ydelser og ulighed

Den anden debat satte fokus på, om offentlige ydelser er med til at skabe ulighed for borgerne. Her deltog det socialdemokratiske byrådsmedlem fra Guldborgsund Kommune, Simon Hansen. Hans vinkel var at holde fokus på alle de muligheder, sociallovgivningen rummer for at hjælpe de udsatte borgere. Han fremhævede, at kommunen gør en stor indsats for at øge ressourcerne i de mest belastede familier. Cirka en tredjedel af de tilflyttede familier har ifølge Simon Hansen en børnesag i forvaltningen.

Under samme tema fortalte Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum, om foreningens arbejde med at få ændret sygedagpengeloven, så færre mennesker står uden sygedagpenge efter de 22 uger, som pt. er revurderingstidspunktet. Ditte Brøndum pointerede, at lovgivningen er uholdbar, for sundhedssystemet kan ikke nå at afklare borgerne på så kort tid.

I forlængelse af de to debatter blev paneldeltagerne inviteret til at deltage i ”Harald og Monopolet”, hvor socialrådgiver og regionsbestyrelsesmedlem Harald Petersen skitserede en række dilemmaer, som både paneldeltagerne og tilhørerne bød ind på.

Kaffeinvitation fra DF

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum, havde også takket ja til at deltage i paneldebat om, hvordan man hjælper pårørende til borgere med hjerneskade. Her argumenterede Ditte Brøndum for, at der er behov for en sammenhængende koordineret indsats, og at det er alt for tilfældigt, om man får det i dag. Det budskab bakkede de øvrige paneldeltagere op – heriblandt Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, der kvitterede med en kaffeinvitation – som Ditte Brøndum skriver på Facebook:

”Det positive udkomme var, at Liselott Blixt fra DF inviterede til kaffe, hvor vi kunne drøfte, hvordan vi får Folketinget til at nedsætte et tværministerielt udvalg som skal se på, hvordan vi nedbryder siloerne. Den tår ser vi frem til.”

Socialpolitisk aftryk

Hos Katja Barfod og den øvrige planlægningsgruppe er der ingen tvivl: De deltager også på næste års Folkemøde på Møn. Om baggrunden for at engagere sig i ”folkemødegruppen”, siger Katja Barfod:

– Det er vigtigt, at vi som faggruppe fortsætter vores synlighedsarbejde, hvor vi kommer i dialog med både borgere, politikere og eksperter, så de får et indblik i, hvad vi socialrådgivere laver. Når DS får en stemme i debatten, er det med til at fremme den proces.

– Det handler også om at holde det momentum i gang, som vi fik snerten af under OK18, hvor vi oplevede, at vi socialrådgivere – sammen med mange andre kolleger på tværs af velfærdsområder – stod sammen blandt andet foran Forligsinstitutionen og i fællesskab gjorde en forskel for socialrådgivernes  og andre offentligt ansattes arbejdsvilkår. Det har også været med til at styrke vores relationer til andre interesseorganisationer, og at deltage i Folkemødet på Møn handler i høj grad også om networking. Og sidst, men ikke mindst, så er følelsen af fællesskab i selskab med andre DS’ere til at blive helt høj af.