Med fare for at virke fag-egocentrisk …

KLUMME FRA PRAKSIS: Som faggruppe har vi qua vores uddannelsesbaggrund et grundlæggende lovindblik og styr på de juridiske aspekter - eksempelvis om borgerens retssikkerhed. Det skal vi huske at værne om.

Jeg vælger at starte med et langt citat fra et jobopslag, som vækker bekymring hos mine kolleger og mig:

”Vi søger en beskæftigelsesmedarbejder til indsatsen med de ledige kontanthjælpsmodtagere….

Dine arbejdsopgaver vil være at varetage samtaleforløb med borgeren med henblik på at understøtte muligheder, tydelige jobmål og motivation. Afdække og udvikle borgerens kompetencer og matche mod realistiske mål og virksomhedernes behov. Etablere ordinære jobs, virksomhedspraktikker, løntilskud, indsatser med videre. Samarbejde med andre samarbejdspartnere og udarbejde arbejdsevnevurderinger samt anden skriftlig dokumentation for at understøtte afklaring af borgerens sag. Det er en fordel at have kendskab til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Du skal varetage hele myndighedsopgaven.

Din faglige profil: Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Den kan være socialfaglig eller beskæftigelsesfaglig, men du kan også have en anden uddannelse”.

Jeg tillader mig lige at hejse et lille flag her – for en hyppig oplevelse er efterhånden, at vi på beskæftigelsesområdet i større grad end tidligere oplever, at myndighedsudøvelse falder ud til andre faggruppers favør. Hvor det med myndighed betragtes som ’noget rent administrativt’ – som alle kan tilegne sig, eventuelt gennem kollegaoplæring eller med et kort opkvalificeringsforløb internt i kommunen. Sat på spidsen ’noget som lige kan foretages ’med venstre hånd’ ved siden af det virksomhedsrettede arbejde.

Og det gælder ikke kun udkantskommuner med eventuel mangel på socialrådgivere. Tendensen ses også i min egen – Aarhus – og andre store kommuner, hvor udviklingen er, at medarbejderne, uagtet uddannelsesbaggrund, men under nye titler som jobformidlere, virksomheds-, job-, fastholdelses- og uddannelseskonsulenter – også har de klassiske socialfaglige sagsbehandleropgaver med koordinering, lovgivning, myndighedsansvar og systematisk sagsbehandling.

Med fare for at lyde overdrevet fag-egocentrisk og med al respekt for de mange andre dygtige faggrupper, vi samarbejder med i indsatsen: Det er en udvikling, som jeg og kollegerne er ret bekymret over. Som faggruppe har vi qua vores uddannelsesbaggrund et grundlæggende lovindblik og styr på de juridiske aspekter – eksempelvis om borgerens retssikkerhed. Det skal vi huske at værne om som en del af vores fagprofession og som en faglig stolthed – ikke mindst på arbejdspladserne, når der skal rekrutteres.

Og med disse ord derfor også en kraftig opfordring til alle vores nyuddannede socialrådgivere. SØG!