DS efterlyser akut hjælp til pressede socialrådgivere

De pressede socialrådgivere, der er tilbage i familieenheden i Norddjurs Kommune, skal ikke regne med at få flere kollegaer foreløbigt, lyder det fra politikerne, selv om socialrådgiverne har advaret om, at de ikke kan overholde loven. Der er brug for akut hjælp, siger Trine Quist, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.

Sygemeldinger og medarbejderflugt har presset børne- og familieenheden i Norddjurs Kommune i knæ. Før sommerferien manglede de, hvad der svarede til 7,4 fuldtidsstillinger, og i nærværende fagblad advarede socialrådgivernes tillidsrepræsentant om, at de ikke kunne overholde lovens tidsfrister. Siden da er flere kollegaer blevet sygemeldt.

Kommunens økonomiudvalg diskuterede situationen på et møde midt i august, men valgte ikke at afsætte ressourcer til at ansætte flere socialrådgivere. Politikerne bør handle akut på problemerne ved at tildele enheden flere midler, mener Trine Quist, der er formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.

– Vi kan jo ikke bare se til, mens medarbejderne bliver ved med at lægge sig ned, og der bliver færre og færre tilbage i enheden, siger hun.

Lukket i tre uger

Efter at Dansk Socialrådgiverforening i starten af året sendte politikerne et såkaldt bekymringsbrev, har kommunen sat gang i et afklarings- og udviklingsforløb for at danne overblik over den samlede arbejdsmængde og optimere organiseringen i enheden.

En del af planen er, at børne- og familieenheden holder lukket i tre uger i september for at give medarbejderne ro til at få rettet op på eventuelle mangler i sagerne. En leder vil sammen med hver medarbejder gennemgå alle sager for at få overblik over medarbejderens opgaver og foretage en prioritering af opgaverne, hvis der er behov for dette, oplyser kommunen.

Socialrådgivernes tillidsrepræsentant er involveret i processen, og Dansk Socialrådgiverforening anerkender kommunens forsøg på at rette op på problemerne.

– Men bundlinjen er, at der simpelt hen ikke er nok medarbejdere til at løfte alle de opgaver, der er. Så må man sige, at vi gør noget akut, og så ser vi på, hvad vi kan gøre på sigt, og det kan man jo gøre til budgetforhandlingerne, siger Trine Quist.

Kan ikke overholde loven

Hvis enheden ikke får tilført ressourcer, vil det som nævnt ikke være muligt for medarbejderne at overholde loven. Som det er i dag, når socialrådgiverne ikke at lave børnefaglige undersøgelser, men sætter i stedet indsatser i gang på baggrund af foreløbige handleplaner, og de har svært ved at nå de halvårlige opfølgninger på anbringelser.

Det kan en omorganisering ikke ændre på, sagde tillidsrepræsentant Annette Møller Hammerum i juni.

– Vi sidder alle sammen med for mange sager, der er ingen ressourcer, som ligger ubrugt hen.

Jan Petersen (S), som er borgmester i Norddjurs kommune, tager bekymringerne fra Dansk Socialrådgiverforening meget alvorligt, understreger han i et skriftligt svar. Han skriver blandt andet:

”Det er kommunens klare holdning, at der skal sikres en god balance mellem medarbejdernes arbejdsopgaver og de afsatte ressourcer i visitationsafdelingens børne- og familieenhed.”

På baggrund af afklarings- og udviklingsforløbet skal økonomiudvalget på et møde i oktober tage politisk stilling til, om der er behov for at tilføre ekstra personaleressourcer til børne- og familieenheden i forbindelse med budgettet for 2020, oplyser han.


Fakta om arbejdspres i Norddjurs Kommune

Da Socialrådgiveren skrev om situationen i børne- og familieafdelingen i Norddjurs i juni 2019, viste medarbejdernes opgørelse, at der i afdelingen manglede ressourcer svarende til 7,4 fuldtidsstillinger, og siden da er flere kollegaer blevet sygemeldt, oplyser tillidsrepræsentanten.

I januar opgjorde socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen deres sagstal til at være 48,74 sager i gennemsnit pr. fuldtidsansat. Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på området er 25-35. I Handicapgruppen sad de med gennemsnitligt 59,6 sager pr. medarbejder, hvor Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal er 35-45 sager.

Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på www.socialraadgiverne.dk/sagstal

Læs artiklen Socialrådgivere advarer: Vi kan ikke overholde loven fra Socialrådgiveren 7/19 på www.socialraadgiverne.dk/socialraadgiveren