Socialrådgiveren 3/17

Indhold

Ikke hjælp nok til børn fra voldsramte familier

28.000 børn oplever hvert år at være vidne til vold i hjemmet, og en ny rapport fra Mødrehjælpen sætter fokus på, hvad det gør ved børnene. Børneterapeut Carina Bothilde Nielsen er en af forfatterne.

DS og uddannelsesleder afviser kritik af for lidt undervisning i menneskeret

Socialrådgiver-uddannelsen har ikke nok fokus på at omsætte menneskerettigheder i praksis, mener Institut for Menneskerettigheder. Men netop menneskerettigheder, ligebehandling og ligeværd er grundlaget for alt det, vi underviser i, siger både uddannelsesleder og næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.

Socialrådgivere: Så hårdt rammer reform af kontanthjælp

En ny rundspørge blandt socialrådgivere viser, at de fattigdomsskabende ydelser skader udsatte ledige, truer samarbejdet mellem borger og socialrådgiver samt presser sagsbehandlingen. Der er brug for bedre redskaber til indsatserne, understreger DS.

Grænseløst arbejde presser socialrådgiverne

I en ny undersøgelse er socialrådgivere blandt de faggrupper, som er hårdt ramt af ”det grænseløse arbejde,” der blandt andet kendetegnes ved, at det kan foregå på alle tider og steder. Arbejdsgivere skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø, understreger DS.

Varde satte stopper for grænseløsheden

Flere socialrådgivere i Varde Kommunes afdeling ”Børn og Forebyggelse” tog weekenderne til hjælp for at nå deres arbejdsopgaver. Først da socialrådgiverne i flok sagde fra, blev situationen ændret. Vi var selv med til at dække over problemer med grænseløshed, fortæller tillidsrepræsentant.

Den digitale revolution skal give bedre borgerservice

Fremtidens digitalisering rammer ikke kun industrien, men er også ved at finde vej til den offentlige sektor. Hvad betyder det for socialrådgivernes arbejde? Innovationschef Hanne Shapiro skitserer i dette interview både fordele og udfordringer og pointerer, at fagbevægelsen er afgørende for at sikre fokus på kvalitet frem for effektivisering.

Kontorrobotter skal give plads til mennesket

Computere med kunstig intelligens kan aflaste socialrådgiverne for en stor del af det administrative arbejde og sikre mere tid til det nære borgerarbejde. Det mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, som vil arbejde for, at teknologiudviklingen har fokus på kvalitet frem for effektivisering. Derfor har hovedbestyrelsen netop besluttet at udvikle en teknologi-strategi.

Tag fingrene fra tastaturet – og brug stemmen

Et af de helt varme emner inden for digitalisering i det offentlige er talegenkendelse – en teknologi, det ifølge socialrådgivere i Frederikshavn Kommune kræver god tid og masser af opfølgning at indføre. Men når systemet kører, er gevinsten stor.

Mig og mit arbejde: Maren Hornbech

Maren Hornbech har siden 2007 været leder af Ungekontakten i Kolding. Hun er 55 år og bor i Kolding sammen med sin mand, som hun har tre voksne børn med.

Ytringsfrihed: Fra tanke til handling

Som medlem af DS' arbejdsgruppe om etik og ytringsfrihed gør jeg mig mange tanker om både etikken i det arbejde, jeg selv udfører, og mine muligheder for at ytre mig.

Løn efter køn? Nej tak

Men jeg mener, at det er en fejlkonklusion, hvis man tror, at der ikke er brug for fortsat kamp for ligestilling og ikke mindst ligeløn i Danmark.