Ikke hjælp nok til børn fra voldsramte familier

28.000 børn oplever hvert år at være vidne til vold i hjemmet, og en ny rapport fra Mødrehjælpen sætter fokus på, hvad det gør ved børnene. Børneterapeut Carina Bothilde Nielsen er en af forfatterne.

I har snakket med seks børn, der har oplevet, at deres mor har været udsat for partnervold. Hvorfor er børnenes stemme vigtig?

Vi ved, at partnervold ikke kun rammer den, det går udover. Det rammer også de børn, der står i midten. For dem opleves det som dybt uhåndterbart. De føler skyld og skam, og de bliver ubevidst involveret i konflikten. Det gør de blandt andet ved at tro, at det er deres skyld, eller nogle gange ved direkte at forsøge at lægge sig imellem de voksne.

 

De seks børn har forskellige historier– og alligevel ens oplevelser med volden i hjemmet. Hvordan påvirker det typisk børnene?

De oplever, at det er som at træde ind i et minefelt, når de træder ind i hjemmet. De er i forhøjet alarmberedskab for at være på forkant med, hvad der kan ske, så de udvikler det, vi kalder alarmhjerner: Deres opmærksomhed er konstant fokuseret på potentielle farer, så når de for eksempel er i skole og skal koncentrere sig om at lære, så blive de nemt afledt, og de kan reagere ved at blive urolige, aggressive eller angste.

 

Hvis mor forlader en voldelig partner, så har børnene ofte stadig samvær med begge. Hvad kan det give af problemer for børnene?

De føler, at de skal balancere mellem mor og far, og de synes stadig, at de skal passe på den voldsramte. Ofte får far ikke hjælp til at arbejde med sin vredeshåndtering, så når børnene kommer hjem til ham, så oplever de vreden vendt mod dem, eller at far bruger dem som budbringer med ubehagelige beskeder til mor. Måske ønsker de en anden samværsordning, men de tør ikke sige det, for de er bange for, at det rammer dem selv, deres søskende eller deres mor.

 

Hvad er det vigtigt at være opmærksom på, når man som sagsbehandler arbejder med en familie, hvor mor er udsat for partnervold?

De regler og normer, vi opsætter om det gode forældresamarbejde, gælder ikke altid i familier med vold. Vi oplever for eksempel ikke, at det bedste for børnene er, at mor og far mødes fysisk til møder – og heller ikke med børnene. Børnene har det også svært, hvis mor skal mødes med far.

 

I har nogle anbefalinger til, hvad man skal gøre for at hjælpe børnene. Hvad er de vigtigste her og nu, hvis du kunne bestemme?

Det allervigtigste er, at børnene får hjælp. Så alle børn fra en voldsramt familie skulle have ret til et nationalt ambulant behandlingstilbud. Lige nu er der kun tilbud i Mødrehjælpen i Aarhus og København.

 

Carina Bothilde Nielsen, cand. pæd. psyk. og børneterapeut hos Mødrehjælpen. Medforfatter til rapporten ”Voldens børn”.