Mig og mit arbejde: Maren Hornbech

Maren Hornbech har siden 2007 været leder af Ungekontakten i Kolding. Hun er 55 år og bor i Kolding sammen med sin mand, som hun har tre voksne børn med.

Jeg har stadig socialrådgiveropgaver, selv om jeg er leder. Det er ikke så meget tid, jeg har til det, så jeg er så privilegeret, at jeg kan nøjes med at tage de ”nemme” opgaver. Jeg elsker stadig at have fingre i mit fag, og jeg tror, at jeg bliver en bedre leder af det. Tidligere havde vi både myndigheds- og indsatsområdet. I dag har vi kun indsatsområdet. Det er jeg virkelig glad for. Der er så mange dokumentationskrav til rådgivere, der sidder med myndighedsområdet.

Jeg er ikke religiøs med det, men jeg tror virkelig på familierådslagnings-metoden. Det giver noget, når det er familiemedlemmerne selv, der indbyrdes finder frem til svarene på de spørgsmål, vi har givet dem. I Kolding har vi haft 221 rådslagninger det seneste år. Så det er ikke til at tage fejl af, at det er en vej, vi gerne vil gå.

Det gør mig glad helt ned i maven, når jeg kan mærke, at metoden virker. For eksempel da en fraskilt mor efter en familierådslagning kom med blomster til faderens nye kæreste. I gamle dage ville hun måske være kommet med blomster til mig. Men det er så meget mere værd, at farens nye kæreste, der forhåbentlig er en del af sønnens liv i mange år frem, får anerkendelsen, frem for mig eller en anden professionel, der kun er med i en afgrænset periode.

Jeg arbejder meget i hverdagen, og min mand arbejder endnu mere, så vi får sparet godt med tid op til nogle gode, lange sommerferier. Til hverdag restituerer jeg, når jeg går ture med hunden – og i ferien er vi det meste af tiden i vores sommerhus med vores voksne børn og børnebørn.

Jeg har boet i kollektiv som ung, og det er en fornøjelse at se lidt af det komme med videre til vores børn. Det var en lille sejr, da vi sidste sommer havde min svigersøn med i sommerhuset for første gang. Han var der i tre uger, og da han skulle afsted på arbejde igen, var han rigtigt ærgerlig over, at han ikke kunne få en fjerde uge med.