Invester i borgerne – med medarbejdere og faglighed

Den 1. juli stopper frikommuneforsøget i Odense, og på beskæftigelsesområdet skal borgerne igen have de samtaler, som loven foreskriver. Der vil mangle personale i jobcenteret.

REGIONSLEDER: Socialrådgiverne i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune efterlyser langsigtede holdbare investeringer i beskæftigelsespolitikken, så de kan slippe for de evindelige besparelser, omstruktureringer, alt for stort arbejdspres, stor personalegennemstrømning og sygemeldinger.

Gennem mange år har de kommunale politikere tænkt i refusionsordninger og frikommuneforsøg. Det betød stor brug af aktivering og ophobning af ledige borgere, og det, der var tænkt som smart og fleksibel brug af tidspunkt for samtaler med borgerne, blev desværre til besparelser og en legal mulighed for ikke at overholde lovens tidsfrister for samtaler med borgerne.

Den 1. juli stopper frikommuneforsøget, og området skal lovliggøres, så borgerne får de samtaler, som loven foreskriver. Derfor mangler der nu rigtig mange socialrådgivere, jobkonsulenter og andet personale i jobcenteret i Odense Kommune.

Akut forsøger man at omlægge beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at byrådet har besluttet at spare og lukke aktiveringsprojekter og tilbud, og ved at fyre 230 medarbejdere inklusiv 147 fleksjobbere. Det skal sikre et økonomisk råderum for, at beskæftigelsespolitikken kan blive virksomhedsrettet. Samtidig har Odense Kommune nedsat en taskforce med Carsten Kock i spidsen – hvor der desværre ikke er medarbejdere repræsenteret – som den 1. april skal være klar med en beskæftigelsesplan for de jobparate borgere. Men der er ingen planer for de aktivitetsparate borgere og borgere med sociale problemer.

Derudover har socialrådgiverne alt for mange sager. Alene i kontanthjælpsafsnittet for aktivitetsparate borgere over 30 år, har socialrådgiverne hver over 140 sager og har fået pålagt yderligere opgaver. Hvis området skal lovliggøres, kræver det efter Dansk Socialrådgiverforenings vurdering en kraftig opnormering, så der i stedet for de nuværende 33 socialrådgivere opnormeres til i alt 77 socialrådgivere, der har højst 60 sager hver.

Medarbejderne oplever sig kun orienteret og ikke medinddraget i hverken arbejdstilrettelæggelse eller fremtidige planer, hvilket er dybt kritisabelt. Sammen med tillidsrepræsentanterne har vi sagt vores mening om sagen højt til politikerne – og jeg vil ønske, at byrådet vågner op og har mod til at langtidsinvestere i beskæftigelses- og socialområdet. Gør nu brug af de gode erfaringer fra blandt andre Hjørring, Aabenraa og Silkeborg, som har investeret millioner i at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde – og de regner med at få pengene mange gange igen.

 

Anne Jørgensen er formand Dansk Socialrådigverforenings Region Syd