Socialrådgiveren 10/19

Indhold

DS indgår aftale om 4-dages arbejdsuge i Odsherred

Siden midten af september har socialrådgiverne i Odsherred Kommune kunnet vælge at lægge 35 af deres arbejdstimer på ugens første fire dage og holde fri om fredagen. De sidste to timer – såkaldte kompetencetimer - kan de lægge, som de vil.

Fyret under graviditet: Nu får socialrådgiver godtgørelse for diskrimination

Ledelsen kunne ikke bare påstå, at de ikke kendte til medarbejderens graviditet, da de besluttede at afskedige hende. Det står klart, efter at Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at Aalborg Kommune skal betale godtgørelse til socialrådgiver Birgitte Bjerge Poulsen, der blev afskediget, da hun var i 16. uge af sin graviditet.

Socialminister: Netflix og havregryn truer socialfagligheden

- Med jeres faglighed ved I jo ekstremt meget om, at der er mere og andet på spil, end at det enkelte menneske må tage sig sammen og huske at købe havregryn og afmelde Netflix. Sådan siger social-og indenrigsminister Astrid Krag til socialrådgiverne. Hun varsler en ny tilgang til socialpolitikken, hvor beskæftigelse nok er målet for de fleste, men bestemt ikke altid midlet.

Én plan skaber bedre indsigt i borgernes liv

Frikommuneforsøget ”Én plan” giver udsatte borgere en mere individuel og sammenhængende indsats. Den nye måde at organisere arbejdet på styrker relationen til borgeren, og indsatsen er blevet mere vedholdende – men det er også en tidskrævende måde at arbejde på, som kræver investeringer og ekstra ressourcer, viser midtvejsevaluering fra VIVE.

Nye regler om magtanvendelse

JURASPALTEN: Fra 1. januar 2020 og skal nye regler om magtanvendelse give kommunerne bedre rammer for at varetage omsorgspligten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.