DS indgår aftale om 4-dages arbejdsuge i Odsherred

Siden midten af september har socialrådgiverne i Odsherred Kommune kunnet vælge at lægge 35 af deres arbejdstimer på ugens første fire dage og holde fri om fredagen. De sidste to timer – såkaldte kompetencetimer - kan de lægge, som de vil.

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med HK og akademikernes fagforening indgået en aftale med Odsherred Kommune om en fire-dages arbejdsuge, som i første omgang vil være et forsøg over tre år. Kommunens administrative medarbejdere, heriblandt socialrådgivere i myndighedsfunktioner, kan fremover vælge at lægge deres arbejdstimer på fire frem for fem dage.

Det er Rasmus Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst, der har underskrevet aftalen på vegne af socialrådgiverne.

– Indrømmet: Jeg fik et lille sug i maven, da jeg underskrev aftalen. En kollektiv fire-dages arbejdsuge er helt ny og uprøvet, og det bliver meget spændende at følge, hvordan aftalen udmønter sig i praksis, siger han. Socialrådgiverne i Odsherred arbejder stadig 37 timer om ugen, men det er kun de 35 timer, der skal fordeles fra mandag til torsdag mellem klokken 7 og klokken 19. De sidste to timer – såkaldte kompetencetimer – kan medarbejderen selv disponere over til arbejdsrelaterede aktiviteter. Der skal være dialog med lederen om de to timer, men lederen kan hverken bestemme indholdet, eller hvor og hvornår de placeres.

Balance og tilgængelighed

Forsøget har været omtalt i flere landsdækkende medier, fordi det er første gang en offentlig arbejdsplads indfører en fire-dages arbejdsuge.

Til TV2 har kommunaldirektør i Odsherred Kommune, Claus Steen Madsen, forklaret, at ideen er at give de ansatte mere fleksible muligheder for at strukturere deres arbejdstid, samtidig med at borgerne får mulighed for at booke møder med kommu nens medarbejdere uden for almindelig arbejdstid.

– Vi indså, at der var en mulighed for måske at lave en bedre og mere attraktiv arbejdssituation og samtidig gøre det bedre for borgerne, siger han.

Forsøget har også vakt stor interesse blandt socialrådgivere i hele landet. Blandt andet på Dansk Socialrådgiverforenings Facebook-side, hvor mange viser interesse for, at der laves lignende aftaler i deres kommune. Men andre stiller spørgsmålstegn ved, hvordan børnefamilier skal få det til at hænge sammen med fire lange dage i stedet for kun én lange dag, som mange myndighedssocialrådgivere har i dag. Det spørgsmål har Rasmus Balslev også stillet sig selv.

Fleksibel arbejdstid

– Det vigtigste at sige er, at ordningen i den treårige forsøgsperiode er frivillig, så enhver medarbejder kan vælge at fortsætte på den gamle fem-dages uge, siger han og fremhæver, at et vigtigt element i fire-dages arbejdsugen er en øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet.

– Den enkelte medarbejder bestemmer selv, hvornår de 35 timer skal placeres, så længe det er i tidsrummet fra klokken 7 til 19. Hvis man har brug for at aflevere eller hente børn, vil der stadig være mulighed for, at man kan gøre i hvert fald én af delene. De to kompetencetimer er endnu mere fleksible, idet man kan vælge at lægge dem når som helst på ugen og døgnet, forklarer han.

Fortrydelsesret

Ifølge kommunaldirektøren har 292 ud af de 300 administrative medarbejdere i kommunen sagt ja til ordningen. Det gælder også de 38 socialrådgivere.

– Vi har i dialogen med kommunen gjort meget for at sikre retten til at sige nej til fire-dages ugen – også hvis man først har sagt ja og siden fortrudt. Så det er helt legitimt at være uden for ordningen, siger Rasmus Balslev.

Hvordan vil du sikre dig, at de, der ikke har lyst til at være en del af ordningen, ikke føler sig presset til det?

– Jeg håber og tror ikke, at man vil opleve sig presset til at indgå mod sin vilje. Der har været et langt tilløb med hyppig medarbejderinddragelse, og vores indtryk er, at kommunen har været lydhør og accepteret de forbehold, medarbejderne kunne have, siger han.

Hvis nogen oplever at blive set skævt til, fordi de har takket nej, vil Rasmus Balslev tolke det mere som et udtryk for dårligt arbejdsmiljø end en dårlig aftale.

– I så fald står vi naturligvis klar fra regionskontoret til at understøtte den enkelte og bidrage til et bedre arbejdsmiljø, hvor man accepterer hinandens legitime ønsker om at sige til eller fra, siger han.

DS følger nyt koncept tæt

I løbet af forhandlingerne med Odsherred Kommune har Rasmus Balslev oplevet en arbejdsgiver med gode og troværdige intentioner om at skabe en attraktiv arbejdsplads, og som har været imødekommende over for de præciseringer og garantier, socialrådgiverne har ønsket.

– Vores to tillidsrepræsenter i Odsherred har løbende bidraget med væsentlige perspektiver fra medlemmernes side og betrygget os i, at der var opbakning til aftalen, siger Rasmus Balslev.

Han roser Odsherred Kommune for at tænke nyt og visionært for at skabe større trivsel hos de ansatte.

– Når alt dette er sagt, så følger vi fire-dages arbejdsugen med stor spænding, men også en vis nervøsitet, for der kan være mange faldgruber, som kommunen og vi fra de faglige organisationer ikke har gennemskuet på forhånd – det er jo for alle et helt nyt koncept, der skal ud at fungere i en travl hverdag.

Derfor holder DS møde med de berørte medlemmer for at vejre stemningen, når ordningen har løbet i nogle måneder.

Forskere kigger med

Forsøget bliver også fulgt af to forskere fra Roskilde Universitet, som i foråret 2019 har lavet en forundersøgelse blandt kommunens medarbejdere, så de kan følge deres udvikling igennem projektet.

– Det er godt set af kommunen at inddrage forskningen og gøre det så tidligt i forløbet. Som forsker er det interessant at få lov til at følge noget, der er så anderledes, også fordi spørgsmålet om arbejdstid er i bevægelse, og det har stor betydning for arbejdslivet. Der bliver i Odsherred skabt viden, som andre i fremtiden vil kunne bruge, siger forsker i arbejdsmiljø og arbejdstidsudvikling Janne Gleerup i en længere artikel om forsøget i bladet Offentlig Ledelse, som DS er med til at udgive.