Økonomiaftale: Regering og KL har lyttet til socialrådgivernes viden og ønsker

LEDER: Jeg blev glad, da jeg læste økonomiaftalen 2020 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor socialrådgiverne er nævnt eksplicit.

Gode økonomiske rammer er afgørende for socialrådgivernes arbejde og arbejdsglæde. Jo bedre forhold socialrådgiverne har, jo bedre socialt arbejde kan de udføre. Derfor blev jeg glad, da jeg læste økonomiaftalen 2020 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor socialrådgiverne er nævnt eksplicit.

Kommunernes serviceramme tilføres 2,2 milliarder kroner. Derudover betyder en afskaffelse af omprioriteringsbidraget, at kommunerne fremover ikke skal aflevere en halv milliard kroner til staten. Selv om økonomiaftalen ikke kan rette op på årtiers besparelser, så betyder aftalen helt overordnet, at kommunerne får mere luft i budgetterne til at prioritere velfærden. Samtidig sætter regeringen og KL en meget tydelig retning for det sociale arbejde. I aftalen skriver regeringen og KL blandt andet: ”Vi vil investere i tidlige indsatser, vi skal handle på baggrund af viden, og vi skal give socialrådgivere og andre fagpersoner de bedste muligheder for at sætte barnet og familien i centrum uden unødigt bureaukrati.”

Dermed har begge parter lyttet til socialrådgivernes ønsker for og viden om det sociale arbejde. En tidlig indsats er helt afgørende for, at vi ikke taber udsatte børn på gulvet, men i stedet holder hånden under dem og hjælper dem til et godt liv.

I økonomiaftalen er der også fokus på investeringer – både på det specialiserede børneområde og på det specialiserede voksenområde. Lige som der bliver lagt op til at løfte psykiatrien med en 10-årsplan, hvor der blandt andet skal tages initiativ til målrettet forebyggelse af psykisk sygdom samt sikres sammenhæng i indsatsen for borgere med både psykisk sygdom og misbrug.

På beskæftigelsesområdet vil regeringen og KL have fokus på ”virksomme metoder og tilgange” i beskæftigelsesindsatsen – herunder at tage skridtet fra benchmarking til benchlearning. Det er rigtig gode takter. Jeg havde naturligvis gerne set, at regeringen satte flere penge af til investeringer i velfærd, som sikrer borgerne det rigtige, helhedsorienterede tilbud på det rigtige tidspunkt. Når det er sagt, er det tydeligt, at det er den vej, regeringen gerne vil gå, og det håber jeg, de vil leve op til i de kommende år.

Aftalen er et vigtigt skridt på vejen mod bedre livsbetingelser for udsatte mennesker. Samtidig er det også en anerkendelse af, at rammerne for socialrådgivernes arbejde skal være i orden. Vi socialrådgivere glæder os til fortsat at bidrage til en fagligt positiv udvikling på socialområdet.