Nyheder

Dansk Stalking Center efterlyser stalkingparagraf

Både for at hjælpe de udsatte og forebygge stalking vil Dansk Stalking Center have gjort det kriminelt at stalke.

16.12.2019

Det værste ved stalking er den totale uvished og evige utryghed

Det var skræmmende at opleve, hvordan jeg mistede mig selv under stalkingen fra min ekskæreste. Jeg blev mere og mere bange, og kunne ikke passe mit arbejde, fortæller Lise Linn Larsen, direktør i Dansk Stalking Center. Hun mener, at der er brug for langt mere viden, oplysning og tidligere indsats i forhold til stalking.

16.12.2019

Forebyggelse: Fra langtidssyg til langtidsrask

- Vi arbejder med at få medarbejderne ude på arbejdspladserne til at forstå, at de smerter, de har af slitage, faktisk er slemme nok til at gå til læge. For får de ikke gjort noget ved smerterne, kan det blive endnu værre og ende i en langtidssygemelding, fortæller socialrådgiver Christina van Diemen. Hun er leder af Projekt Langtidsrask i Ringkøbing-Skjern Kommune, og kører rundt til udvalgte virksomheder i kommunen som Arla og Vestas for at forebygge sygefravær.

21.11.2019

Vi kan prikke hul på det, fraværet i virkeligheden handler om

Er det udelukkende en fraværsproblematik? Er det mobning? Er relationerne og magtfordelingen i familien dårlige? Er det psykisk sygdom? Som fremskudt socialrådgiver på fire skoler i Viborg Kommune går Trine Svenstrup Kinch bag om elevernes fravær og er med til at forebygge, at det udvikler sig til egentlig skolevægring.

16.09.2019

Skolevægring kan have livslange konsekvenser

Skolevægring er et stigende problem, og fraværet har store konsekvenser for børnene både fagligt og socialt. Derfor er det nødvendigt, at kommuner både registrerer og handler på skolefravær. Og det er en rigtig god idé med skolesocialrådgivere, som har tid til at tage sig af børn, som ikke magter at gå skole. Sådan lyder det fra professor Mikael Thastum, leder af et forskningsprojekt, som med succes sender børn ramt af skolevægring i skole igen med bitte små skridt ad gangen.

16.09.2019

Forskning: Ny metode knækker skolefravær

Med en intensiv, fleksibel og systematisk terapeutisk indsats over for børn med problematisk skolefravær i Aarhus Kommune er forskningsprojektet Back2School fra Aarhus Universitet lykkedes med at mindske skolefraværet. Også for børn med 100 procent fravær.

16.09.2019

Alarmhjernen er sat i gang af et hårdt drengemiljø i klassen

BAG OM FRAVÆRET: Som skolesocialrådgiver ansat på Tilst Skole bruger Tina Mogensen Givskud halvdelen af sin tid på elever med skolevægring. Hun arbejder både med forebyggelse, angsttræning og som brobygger ind i systemet.

16.09.2019

9 gode råd

Som socialrådgiver kan du støtte barnet og forældrene på flere fronter. Her er ni gode råd fra Mikael Thastum, professor i klinisk børnepsykologi på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

16.09.2019

Når plejefamiliers egne børn kommer følelsesmæssigt i klemme

Biologiske børn kan nemt komme i klemme, når deres familie bliver plejefamilie og dermed en pædagogisk arbejdsplads. Især hvis plejebørnene har alvorlige kognitive og følelsesmæssige problemstillinger. Socialrådgiver, cand.pæd. og døgnplejekonsulent Bente Schramm efterlyser langt mere fokus på de biologiske børn. Også i lovgivningen.

20.05.2019

Dialogkaffe mellem borgere og socialrådgivere

30 borgere og socialrådgivere fra primært københavnske jobcentre mødtes en tidlig forårsdag til tre en halv times våbenhvile og dialog. De skarpe fronter skal nemlig ændres til dialog, forståelse for hinanden og i sidste ende gerne fælles front. Og dialogkaffen – den skal bredes ud til hele landet, mener den ene initiativtager Lone Engels, socialrådgiver på jobcenter Lærkevej.

16.05.2019