Nyheder

Vejledninger til de nye ferieaftaler i kommuner og regioner

I de nye vejledninger om de nye ferieaftaler finder du en minivejledning, der giver et fint kort overblik. Desuden indeholder vejledningerne blandt andet reglerne om de 5 ugers ferie samt 6. ferieuge.

17.01.2020

Hvad med de nyuddannede kolleger i overgangsperioden til ny ferieregler?

Har I fået nyuddannede kolleger i 2019, kan de have ret til at ”trække” indefrosne feriedage ud af fonden for tilgodehavende feriemidler til brug for sommerferien 2020. Hvis lovgiver ikke havde lavet denne særregel, ville en nyuddannet ansat i 2019 i værste fald vente helt til samtidighedsferien starter (1.9.2020) på at kunne begynde at opspare feriedage til brug for ferie med løn.

13.11.2019

DS’ kompetencefonde for kommunalt og regionalt ansatte giver delvis tilskud til Psykiatrifondens Psykiatrivejlederuddannelse

Psykiatrivejlederuddannelsen hos Psykiatrifonden udbydes nu i et partnerskab med Københavns Professionshøjskole (tidligere PH Metropol), der står for det indeholdte diplommodul.

28.08.2019

Indefrysning af ferietilgodehavende starter den 1. september 2019

Den ferie, du og dine medlemmer optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 (25 feriedage), indefryses i "Lønmodtagernes Feriemidler" – som vil administrere og investere dem, indtil den dag du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

28.08.2019

DS’ kompetencefonde for kommunalt og regionalt ansatte – statsstøttede efteruddannelser 2019

DS’ kompetencefonde yder ikke tilskud til diplom-, akademi- og masteruddannelser, hvortil der kan søges statsstøtte. Det fremgår af aftalerne bag kompetencefondene.

28.08.2019

De nye ferieregler – info til TR i staten

Som bekendt kommer der nye ferieregler – men husk de træder først i kraft i 2020. Først skal vi igennem en overgangsordning, som du kan læse mere om her

10.04.2019

De nye ferieregler – info til TR i kommuner og regioner

Som bekendt kommer der nye ferieregler – men husk de træder først i kraft i 2020. Først skal vi igennem en overgangsordning, som du kan læse mere om her.

10.04.2019

Ny ferielov betyder også nye ferieregler i staten

De nye ferieaftaler er på plads - men inden de gælder, skal vi først have en overgangsperiode – læs med her.

06.02.2019

Nye ferieregler i kommuner og regioner

De nye ferieaftaler er på plads – men inden de gælder, skal vi først have en overgangsperiode – læs med her.

06.02.2019

DS’ kompetencefonde

DS' kompetencefonde er en kæmpesucces, og som TR spiller du en vigtig rolle, da det er dig, der godkender ansøgningerne.

31.10.2018