Nyheder

Søg klubtilskud i DS Region Syd fra 1. januar 2023

For at understøtte klubberne i endnu højere grad, har regionsbestyrelsen i 2022 vedtaget klubtilskudsregler, som kan støtte op om, at I lokalt får bedre muligheder for at skabe faglige og sociale aktiviteter.

07.12.2022

Møder for tillidsvalgte i Region Syd

Der er stadig nogle TR-møder tilbage i Region Syds kalender for 2022 - og mødekalender 2023 er næsten helt på plads.

10.11.2022

Mentorprojekt for nye tillidsrepræsentanter

DS-Region Syd har besluttet at igangsætte et mentorprojekt, der skal afsøge nye måder at understøtte og fastholde nye tillidsrepræsentanter.

05.10.2022

Region Syd – julehilsen

Læs julehilsenen fra DS Region Syd - bragt i nyhedsbrev til tillidsvalgte, 8. december 2021

08.12.2021

Ny kontorleder i Syd

Som kontorleder i Region Syd vil jeg være med til at finde styrken i, at der nu er sat et nyt hold med både ny formand og kontorleder. Vi skal skabe et endnu bedre fællesskab og dermed en fantastisk arbejdsplads, så vi kan understøtte regionsbestyrelsens, jeres og medlemmernes behov i endnu højere grad.

27.01.2021

Nye ferieregler fra 1. september 2020

De nye ferieregler er trådt i kraft pr. 1. september 2020. Det betyder, at samtidighedsferie erstatter den gamle ordning med forskudt ferie. Det har for nogen skabt usikkerhed omkring mulighed for afholdelse af efterårsferie i 2020.

02.10.2020

Ny fælles tilkendegivelse om covid-19 situationen på det kommunale arbejdsmarked

Den fælleserklæringen, som KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået om, at medarbejdere kan blive anvist til at varetage andre opgaver, end de normalt udfører, udløber den 31. maj. Parterne har indgået en ny aftale, der blandt andet giver mulighed for at fortsætte eksisterende ordninger indtil 14. juni.

29.05.2020

DS’ kompetencefonde og underskrifter i COVID-19/Corona-perioden

Der kan fortsat søges midler til efteruddannelse i de kommunale og regionale kompetencefonde, og hvis der opstår udfordringer med at fremskaffe underskrifter, kan mails anvendes som midlertidig godkendelse.

24.04.2020

Den Kommunale Kompetencefond holder åbent!

Den Kommunale Kompetencefond holder fortsat åbent trods COVID-19, men det har naturligvis afstedkommet en række spørgsmål. Få svar på dem her.

27.03.2020

Kan arbejdsgiver pålægge mig at afvikle flekstimer?

Vi får mange spørgsmål om afvikling af flekstid og gentager derfor lige reglerne, som også kan findes i FAQ’en på hjemmesiden.

27.03.2020