Nyheder

Vågn til kamp af jer dvale

Gør det til en kollegial eller familiær begivenhed at troppe op og få vist socialrådgiveransigtet, når der er noget at kæmpe for.

20.04.2017

Vi ringer ofte bare for at høre, hvordan det går

Som en af de første kommuner har Aarhus prøvet at overføre Sverigesmodellen til handicapområdet i et treårigt projekt, hvor en tæt relation og god kommunikation er nogle af omdrejningspunkterne. De første erfaringer er positive.

20.04.2017

Revalidering får flest i uddannelse – og bør bruges langt oftere

Ifølge en ny undersøgelse er revalidering et langt mere effektivt middel til at få folk i uddannelse end en række andre ordninger, eksempelvis kontanthjælp. Tallene bør inspirere både Folketing og kommuner til at styrke brugen af revalidering, mener DS.

20.04.2017

Kan en anbringelse tidsbegrænses?

Der er i mange kommuner en vis interesse for at styre visitationen og begrænse varigheden af kommunale indsatser på det sociale område.

30.03.2017

I Aabenraa lever de højt på succeserne

Aabenraa Kommune har investeret mange millioner i en bedre indsats for de ledige med blandt andet fl ere socialrådgivere, og det giver pote. På blot et år er antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere halveret, der er overskud på budgettet – og arbejdsmiljøet er forbedret.

30.03.2017

Herberg hjælper unge ud af hjemløshed

Først skal de have et sted at bo, derefter kan man tage fat på at løse andre problematikker, som spænder ben for overgangen til voksenlivet. Det er tanken bag et af landets første herberger for hjemløse unge, som ligger i Aarhus. Stedet har på blot et år skabt positive resultater.

30.03.2017

Sagsbehandlerskift skader udsatte lediges chance for job

Nyt forskningsprojekt viser, at sagsbehandlerskift mindsker aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres chance for at komme i job med 22 procent. Også troen på de ledige har stor effekt. Rapport understreger behovet for de rigtige redskaber, påpeger Dansk Socialrådgiverforening.

30.03.2017

Børnesamtalen: Gå på opdagelse efter barnets intentioner og værdier

I den udviklingsstøttende børnesamtale er barnet ikke blot en informant, der skal være den professionelle behjælpelig, og barnet skal heller ikke bare have tilført viden for at kunne forstå og handle. Barnet skal igennem en proces, hvor det generere nye forståelser af sig selv. Eksempelvis fra en, der ”altid laver ballade” til at være én, der ”slås for at blive retfærdigt behandlet”.

30.03.2017

Blødsøden sødsuppe… Eller sund fornuft?

Når unge skal varetægtsfængsles, er der ofte nogle uhensigtsmæssige afledte konsekvenser af fængslingen. Den unge kan ikke passe skole eller læreplads, samtidigt med at de sidder bag et fem meter højt hegn.

30.03.2017

Mig og mit arbejde: Mai-Britt Nielsen

Mai-Britt Nielsen er 48 år, bor i Aarhus med sin mand. Hun har siden november sidste år være projektansat på Sociolancen i Region Midt. Hun tager ud til borgere, der ringer 112, men som primært har brug for en socialfaglig indsats.

30.03.2017