”Jeg er med til at styrke den unges livsduelighed”

Simon la Cour opfordrer nyuddannede til at vælge andre veje i faget, hvis de, lige som ham, ikke lige er faldet i hak med myndighedsområdet. I dag er Simon la Cour ungevejleder og nyder relationsarbejdet

”Jeg er med til at styrke den unges livsduelighed”

Foto: Michael Drost-Hansen

For noget tid siden skrev Simon la Cour en mail til Mads Bilstrup, som er formand for Dansk Socialrådgiverforening.

”Jeg ser af og til socialrådgiverstuderende, der bliver en smule afskrækket efter deres praktik. Måske kan de ikke helt se sig selv på myndighedsområdet, som jo er der, de fleste socialrådgivere finder arbejde. Så jeg vil gerne slå et slag for, at vi er mange socialrådgivere, der har fundet ’kaldet’ på udførerområdet.”

Det ligger ham på sinde at vise, at socialt arbejde kan og skal forstås bredt.

– Da jeg var nyuddannet for otte år siden, tænkte jeg: Hvad kan jeg bruge den her uddannelse til? Jeg fik job i en myndighedsfunktion, men fandt ud af, at det var den vedvarende kontakt og relationsarbejdet med borgeren, der gav mening for mig. Korte, opfølgende møder var ikke nok.

Tilbage på sporet

Så da der kom et job som ungevejleder i Ungeindsatsen i Horsens, slog han til.

Her møder Simon la Cour de unge, som typisk er mellem 14 og 18 år, og som er visiteret til en ungevejleder efter paragraf 52. En gang imellem har han også en efterværns­indsats for unge op til 23 år.

– Mange af de unges problemer kredser om skolevægring, fravær eller måske mobning. Min rolle er at være bindeled mellem familie, skole, arbejdsplads eller et praktiksted, så vi får netværket til at spille sammen om at hjælpe.

Der ligger en handleplan, som arbejdet med den unge tager udgangspunkt i. Målet kan for eksempel være at få den unge tilbage i skolen.

– Vi kommer ind i billedet, fordi den unge mistrives. Første skridt er at undersøge: Hvad er det, der er svært? Nogle gange handler det om kontroverser med en lærer, eller måske opleves skoleskemaet overvældende. Så tilbyder jeg at tage kontakt til skolen for at undersøge, hvad der kan iværksættes, så den unge får lyst til at være der. Måske skal der et reduceret skema til? Måske en samtale med læreren? Måske et skoleskift? Der er også mange af de unge, der har styr på skolen. Men så er der måske en syg søskende, en autismediagnose eller problemer med forældrene.

Det kan tage et stykke tid at få den unge tilbage på sporet.

– Vi giver en form for livstræning, som styrker den unges livsduelighed: At komme op og i skole, møde og passe et arbejde eller en praktikplads

Tæt på drømmejobbet

For Simon la Cour er det tæt på at være drømmejobbet.

– Det giver så meget mening for mig, og det at være socialrådgiver åbner mange jobmuligheder, som man måske ikke har så meget fokus på: Kontaktperson, mentor, vejleder. Socialt arbejde er så mange andre ting end lige myndighedsområdet – og de rum skal vi også indtage.


CV Simon la Cour
Medlem Nr. 29686
33 år, Vejle

  • 2014: Uddannet socialrådgiver
  • Marts – maj 2014: Beskæftigelsesrådgiver
  • 2014: Ungevejleder

Brug for sparring om jobskifte? Ring til DS’ karrieretelefon på 33 93 30 00, mandag kl. 15-18. Karrieretelefonen er en
særlig telefonrådgivning, hvor medlemmer kan få coaching og sparring på ideer om karriere og kompetenceudvikling.