Guiden: Sådan forbedrer du dine chancer for at få efteruddannelse

Vi guider dig til, hvordan du kan forbedre dine chancer for at få efteruddannelse – og giver dig et overblik over de forskellige muligheder.

6 tjekpunkter

Før du tager dialogen med din leder om dine efteruddannelse, bør du forberede dig grundigt, så du kan sætte ord på, hvordan efteruddannelsen kan bidrage både til din egen udvikling og til arbejdspladsens.

Hvad drømmer du om? Find ud af, hvilken slags efteruddannelse, du har lyst til. Vil du prøve kræfter med et nyt område, eller ønsker du mere viden inden for det område, du allerede arbejder med? Uanset hvor gode efteruddannelsesvilkår du kan få, vil det koste noget af din fritid. Derfor bør du vælge noget, som du virkelig brænder for at blive klogere på.

Den rigtige timing. Inden du beder om et møde med din leder, bør du overveje din timing. Hvornår er der ansøgningsfrist til de efteruddannelser, som du overvejer? Er der i øvrigt noget tidspunkt på året, hvor det er mest oplagt, at du beder om efteruddannelse? Din årlige MUS-samtale kan være en oplagt mulighed for at drøfte efteruddannelse, fordi kompetenceudvikling indgår som et fast punkt ved samtalen.

Det kan forbedre dine chancer for at få efteruddannelse, hvis du finder ud af, hvad din arbejdsplads har brug for. Har din arbejdsplads et særligt fokus, som kræver nye kompetencer? Undersøg hvilken viden, færdigheder og kompetencer, du får efter et konkret uddannelsesforløb, så du kan sætte ord på, hvordan efteruddannelsen kan bidrage både til din egen udvikling og til arbejdspladsens.

Inddrag din tillidsrepræsentant i dine overvejelser om efteruddannelse. Din tillidsrepræsentant sidder ofte i møde med ledelsen og har mulighed for at guide dig og eventuelt presse på i forhold til at få bevilget efteruddannelse – hvis du oplever modstand mod dine ønsker.

Efteruddannelsespolitik. Tjek også op med din tillidsrepræsentant, om din arbejdsplads har en efteruddannelsespolitik, som du med fordel kan referere til ved samtalen med din leder – og tjek hvilke vilkår kolleger, som tidligere har været på efteruddannelse, har fået.

Giv ikke op. Hvis din leder er afvisende over for dit ønske om efteruddannelse, så husk at få en begrundelse. Hvis forklaringen er, at der ikke er penge til det, kan du foreslå, at du undersøger andre muligheder – eller at I drøfter det igen til næste år.


Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?

  • Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du i et karriereperspektiv tager en kompetencegivende uddannelse, når du skal vælge efteruddannelse. For socialrådgivere er en kompetencegivende efter- og videreuddannelse lig med en diplomuddannelse, en masteruddannelse eller en kandidatuddannelse.
  • Diplomuddannelser er erhvervsrettede og videregående uddannelser på niveau med en professionsbacheloruddannelse. Tages oftest på deltid, og du tilmelder dig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo.
  • Diplomuddannelser har oftest fokus på en specialisering, som kan bruges i din nuværende praksis. Der er deltagerbetaling på alle diplomuddannelser.
  • Masteruddannelser er en videregående uddannelse på niveau med en kandidatuddannelse. Tages som udgangspunkt på deltid.
  • Masteruddannelserne kræver en relevant uddannelse på bachelorniveau samt erhvervserfaring. Der er deltagerbetaling på alle masteruddannelser. Læringsmålene er som udgangspunkt mere teoretiske end på for eksempel en diplomuddannelse.
  • Kandidatuddannelser er en toårig længerevarende videregående uddannelse, der tages på fuld tid.

» Læs mere på socialraadgiverne.dk/kompetenceudvikling 


Kurser af kortere varighed

Hvis du ønsker at ajourføre og dygtiggøre dig inden for dit aktuelle arbejdsområde, udbydes der mange relevante korte kurser og læringsforløb. Deltagelse i kurserne giver dog ikke formelle eller anerkendte kompetencer i forhold til anden uddannelse og det øvrige arbejdsmarked.

» Find efteruddannelseskurser på voksenuddannelse.dk og uddannelsesguiden.dk – og sektorspecifikke kurser på socialstyrelsen.dk.


Sådan får du råd søg Kompetencefonden

  • De fleste former for efter- og videreuddannelse koster penge. Som offentligt ansat socialrådgiver er det muligt at søge støtte til diplom- og masteruddannelser gennem kompetencefondene, som er et resultat af Dansk Socialrådgiverforenings overenskomstforhandlinger.
  • Fra Den Regionale Kompetencefond og Den Kommunale Kompetencefond kan der søges om op til 30.000 kroner inden for et år til diplomuddannelse og 50.000 kroner til masteruddannelse.
  • For Den Statslige Kompetencefond gælder der særlige regler og beløbsgrænser.
  • Hvis du gerne vil videreuddanne dig – og din ­arbejdsgiver er enig – så klik ind på socialraadgiverne.dk/kompetencefonde og læs mere om betingelserne.

Andre muligheder for økonomisk støtte
Socialstyrelsen støtter efter- og videreuddannelses­tilbud målrettet diplom/master i ’børne- og unge’. Søger du optagelse på uddannelsen, skal du
samtidigt søge om en fripladsordning.
» Læs mere på socialstyrelsen.dk/efteruddannelse.

Diplom i ledelse for ledere ansat med personaleansvar er finansieret af statslige trepartsmidler, der er tilført arbejdsgiveren. Derfor er det arbejdsgiver, der skal bevillige og finansiere denne uddannelse.


Har du brug for sparring om kompetenceudvikling?
Så ring til Dansk Socialrådgiverforenings Karrieretelefon, hvor du som medlem kan få coaching og sparring om karriere og kompetenceudvikling. Karrieretelefonen 33 90 30 00 er åben hver mandag kl. 15-18.