Mit hadeord: Omprioriteringskatalog

Af Bess Lykke Sørensen, socialrådgiver, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, Børn og Familier, Sorø Kommune

Ordet ’omprioriteringskatalog’ løber mig altid koldt ned ad ryggen. Det benyttes i kommunerne i forbindelse med besparelser, som oftest medfører serviceforringelser for vores borgere og ringere arbejdsmiljø for mine kollegaer.

Omprioriteringskatalog er i min optik et udtryk, som blot bør hedde: Spareforslag. Omprioriteringskatalogerne relaterer sjældent til kommunernes værdigrundlag, kommunernes egne politikker eller lovbekendtgørelsernes intentioner.

Tænk hvis vi i stedet for benyttede investeringskataloger, som beskriver forslag til, hvordan vi kunne arbejde med at skabe bedst mulig trivsel for alle vores borgere og godt arbejdsmiljø for mine kollegaer.