Sådan oplever socialrådgiverne praksis i jobcentrene

En ny rundspørge viser, hvordan socialrådgiverne ­oplever rammerne for at udøve deres faglighed i beskæftigelsesindsatsen. Socialrådgivernes praksis er præget af mistillid fra politikerne og en presset ­økonomi i kommunerne.

Afklaring tager for lang tid

Mange socialrådgiver oplever, at det i dag tager for lang tid at afklare borgerne til førtidspension og fleksjob.
» Oplever du, at det tager for lang tid at afklare borgerne til fleksjob og førtidspension?

Dokumentation og ventetid står i vejen

For høje krav til dokumentation, uafklaret helbredssituation, ventetid i sundhedsvæsenet og for mange sager er de barrierer, som flest socialrådgivere oplever for at kunne afklare borgerne hurtigere til førtidspension og fleksjob.
» Hvilke barrierer oplever du for hurtigere afklaring?

Mangler tillid fra politikerne

Mange socialrådgivere oplever, at folketingspolitikerne og kommunalpolitikerne ikke har tillid til deres og kollegaernes faglighed. Flere oplever en høj grad af tillid fra ledelsen.
» Oplever du ’høj eller meget høj grad’ af tillid til din og kollegaernes faglighed fra?

Økonomi trumfer faglighed

Mange socialrådgivere oplever, at økonomien spiller en større rolle end deres socialfaglige vurderinger.
» Oplever du, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger, når der skal træffes afgørelse om, hvilke indsatser borgeren skal modtage?

50% mangler tilbud i ressourceforløbene

Halvdelen af socialrådgiverne vurderer, at de har mulighed for at bevilge de rette indsatser i ressourceforløbene, mens den anden halvdel svarer, at der enten mangler tilbud eller ressourcer.

80% mangler beslutningskompetence

80 procent af socialrådgiverne oplyser, at rehabiliteringsteamene i deres kommune ikke har kompetence til at træffe beslutninger om indhold i ressourceforløbene, men kun laver en indstilling til forvaltningen.

60% oplever lang ventetid

Stort set alle socialrådgivere oplever, at der er ventetid på at få en sag for rehabiliteringsteamet. 60 procent svarer, at der i høj eller meget høj grad er ventetid.

60% mangler tværfagligt samarbejde

Kun fire ud af ti socialrådgivere har i høj eller meget høj grad mulighed for at samarbejde omkring den enkelte borger, f.eks. i tværfaglige teams.