DEBAT: Bliv bedre til at spotte vold

"Gennem øget viden om vold i nære relationer vil langt flere børn og voksne kunne hjælpes langt tidligere."

Jeg har ofte hørt følgende fra personer udsat for vold:
”Min socialrådgiver forstår ikke, at det er vold, jeg har været udsat for. Hun bliver ved med at tro, at vi kan samarbejde omkring børnenes situation. Hun forstår ikke, at det har jeg prøvet på i 10 år, og han aldrig bliver til at samarbejde med”.

Her oplever personen, som er udsat for vold af sin partner, en socialrådgiver uden tilstrækkelig viden om vold i nære relationer. Når der er vold, er almindelige spilleregler for kommunikation sat ud af kraft. Man kan ikke forvente et samarbejde. Man kan heller ikke forvente, at kvinden vil kunne tale ærligt og oprigtigt om sin situation, hvis hun sidder til møde med ham, der har udsat hende for vold.

Modsat har jeg også ofte hørt følgende:
”Min socialrådgiver er fantastisk. Hun var den første, der spottede, at det var vold, som jeg var udsat for – allerede før jeg selv turde erkende det. Hun rådgav mig om, hvor jeg kunne få hjælp, og gav mig tid til, at jeg selv turde opsøge den hjælp, jeg havde brug for”.

Det er afgørende, hvordan socialrådgivere møder mennesker, der lever med en voldelig partner. Et møde, hvor volden blive negligeret, kan være med til, at den voldsudsatte oplever en slags re-traumatisering og endda oplever sig fastholdt i volden. Men hvis vi møder mennesker, der lever med en voldelig partner, med forståelse og viden om vold, kan det betyde, at vi kan hjælpe dem i deres proces væk fra volden.

Regeringens nye handleplan præciserer socialrådgiveres og andre faggruppers skærpede underretningspligt, hvis de har mistanke om, at et barn er vidne til vold derhjemme. Det kræver en skærpet indsigt i vold, herunder psykisk vold, som er den mest udbredte voldsform og lige så skadelig som fysisk vold.

Mit opråb er derfor, at socialrådgivere (efter)uddannes mere i at identificere vold og tale med mennesker om voldsproblematikker. Gennem øget viden om vold i nære relationer vil langt flere børn og voksne kunne hjælpes langt tidligere.


Mette Thyghøj er socialrådgiver og cand.mag.psyk., Institut mod vold


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk