Nyheder

Autisme og ADHD: Når hjernen er designet til at være anderledes

Antallet af børn og unge med autisme og ADHD er steget voldsomt på få år. Børnepsykiater Per Hove Thomsen og specialpsykolog Louise Meldgaard Bruun forklarer årsagerne og kommer med bud på, hvordan det stigende behov for målrettede indsatser kan håndteres. De pointerer, at hurtig hjælp er afgørende for at forebygge, at belastningsreaktioner udvikler sig til langvarig mistrivsel

13.02.2024

”Jeg giver praksis en stemme i socialfaglig forskning”

Som ansat i et jobcenter savnede Tanja Dall en videnskabelig tilgang til, hvordan hun kunne gøre sit arbejde bedre. Nu forsker hun selv i, hvordan man bedst hjælper ledige og sygemeldte.

27.06.2023

Hun værner om soldaternes håb

Gitte Hansen har aldrig tænkt på Forsvaret som en jobmulighed, så det er et tilfælde, at hun hjælper soldater på fode igen, efter at de er kommet skadede hjem fra missioner i udlandet. Det er hun så glad for, at hun gør det på 12. år.

27.06.2023

Jeg trives i lufthavnens travle liv

Det summer af liv og sprog i flere varianter, når Anna Katharina van Zanten laver opsøgende arbejde blandt 1.100 ansatte i sikkerhed og service i Københavns Lufthavn. Kerneopgaven er at hjælpe medarbejdere med helbredsproblemer til at blive i jobbet.

27.06.2023

Er med til at forberede afhøring af voldsofre

Mens politiet ser bagud for at opklare en sag, har socialrådgiver Andrea Larsen fokus på nutid og fremtid, når hun sidder med til afhøringer. Målet er at hjælpe ofre for voldtægt og vold i samlivet videre trods posttraumatiske reaktioner.

27.06.2023

Den usunde skam skal ud af skammekrogen

Skam er en af vores vigtigste følelser til at kunne handle etisk forsvarligt, siger Katja Balslev, som har skrevet en bog om skammens væsen. Hvis vi ignorerer skammen, bliver den destruktiv for den professionelle relation. Men hvad er skam, og hvordan påvirker den os selv og vores adfærd over for kolleger og borgere?

23.05.2023

Guiden: Det bliver lettere og lettere at chikanere digitalt

Med hver digital tjeneste udvides muligheden for at chikanere. Socialrådgivere bør især tænke nøje over, hvem der har adgang til deres personlige oplysninger på sociale medier, anbefaler digital ekspert Maia Kahlke Lorentzen.

21.03.2023

Guiden: Værn dig mod digital chikane

Som frontpersonale er socialrådgivere særligt udsatte for chikane på sociale medier og digitale tjenester. Din arbejdsplads skal beskytte mod chikane, men du kan også selv gøre noget. Især på dine sociale medier.

21.03.2023

Arbejdsmiljø: Socialrådgivere kan ikke bare sige pyt

Socialrådgivere er den anden mest stressede faggruppe. Nu har to eksperter skrevet en bog om, hvorfor stress rammer så mange i professions­-fagene. Socialrådgivere presses førstog fremmest af manglende tid til at løse opgaverne og til at mødes og samarbejde med kollegerne, siger en af forfatterne, som netop selv har uddannet sig til socialrådgiver.

14.02.2023

Inflationskrise: Akut og målrettet hjælp

Vi har spurgt fem aktører på det sociale område om, hvordan de oplever konsekvenserne af den historisk høje inflation, og hvilken hjælp borgerne har brug for.

19.12.2022