Øvrige spørgsmål relateret til opsigelse

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte Medlemsservice.

Loyalitetsforpligtelse

Indtil du fratræder arbejdspladsen, har du en loyalitetsforpligtelse overfor din arbejdsgiver. Det gælder også selvom du eventuelt er fritstillet eller suspenderet.

Det betyder, at du ikke må miskreditere din arbejdsgiver – hverken ledere eller andre kolleger på for eksempel sociale medier, i dagspressen eller tilsvarende. Din loyalitetsforpligtelse kan naturligvis ikke tilsidesætte din ytringsfrihed, men ikke mindst i din opsigelsesperiode er det ofte klogt at være ekstra varsom.

Vær opmærksom på, hvordan du drøfter opsigelsesforholdene med dine kolleger. Ikke mindst hvis det foregår via de digitale kanaler, da du ikke kan vide, hvor oplysningerne havner eller hvordan andre eventuelt tolker dine udsagn.

Oplysningspligt til jobsamtalen

Er du blevet opsagt af din arbejdsgiver, skal du huske, at du til en jobsamtale som udgangspunkt ikke har pligt til at oplyse din eventuelle nye arbejdsgiver, at du er blevet opsagt. Medmindre du for eksempel er opsagt på baggrund af helbredsforhold, der kan have betydning for dit kommende arbejde.

Til din jobsamtale har du derfor en oplysningspligt vedrørende forhold af betydning for dit kommende ansættelsesforhold, fordi du skal give et retvisende billede af dig selv.

Selvom du ikke har pligt til at oplyse, at du er blevet opsagt, anbefales det alligevel, at du oplyser din eventuelle kommende arbejdsgiver om det. Socialrådgiverfaget er en lille verden, og der vil derfor være risiko for, at nogen på din eventuelle kommende arbejdsplads kender nogen, der ’ved’ noget. Når du selv oplyser, at du er blevet opsagt, kan du kontrollere, hvad der bliver sagt samt hvad ansættelsesudvalget skal forholde sig til. Skulle du få jobbet, skal du dermed ikke gå rundt med en bekymring om, at kolleger eller ledelse bliver oplyst om, at din tidligere arbejdsgiver har opsagt dig.

Det anbefales, at du kontakter Medlemsservice for sparring.

» Lov: Helbredsoplysningsloven
» Læs mere om referencer

Referencer

Inden du går til en jobsamtale, skal du være forberedt på, at du sandsynligvis vil blive spurgt om referencepersoner. En referenceperson kan for eksempel være kolleger, tillidsrepræsentanter eller ledere, men din eventuelle kommende arbejdsgiver vil oftest ønske reference fra din seneste leder.

Derfor anbefales, at du inden din jobsamtale allerede tager kontakt til dem, som du eventuelt vil bruge som reference. For det første for at forberede dem på, at de måske bliver ringet op, men også for selv at stikke en finger i jorden i forhold til, hvad de eventuelt vil sige om dig. Dette gælder også din seneste leder, selvom du eventuelt kan have et ambivalent forhold til denne, fordi pågældende har forestået din opsigelsesproces.

Det anbefales, at du kontakter Medlemsservice for sparring.

» Læs mere om referencer

Ledighed

Har du spørgsmål vedrørende din ledighed i forbindelse med din opsigelse, anbefales det, at du til enhver tid kontakter din a-kasse.

» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa

Karrieretelefonen

Har du spørgsmål vedrørende karriere og kompetenceudvikling i forbindelse med din opsigelse, anbefales det, at du til enhver tid kontakter karrieretelefonen.

» Kontakt: Karrieretelefonen

Din sidste lønseddel

Det er vigtigt, at du gennemgår din sidste lønseddel. Såfremt din lønseddel ikke er korrekt, skal du straks gøre indsigelser.

Det anbefales, at du kontakter Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

Skat

Du bør kontakte skat og få ændret din forskudsopgørelse, særligt hvis du har fået en godtgørelse udbetalt eller grundet fritstilling får løn fra to forskellige arbejdsgivere. Derved undgår du et skattesmæk, når årsopgørelsen kommer.

» Skat: Forskudsopgørelsen

Krisehjælp

Hvis du har brug for krisehjælp, kan du ansøge om dette i Dansk Socialrådgiverforening ved at kontakte Medlemsservice.

Vær opmærksom på, at dine øvrige muligheder, som henvisning via egen læge til psykolog, arbejdsgiverbetalt psykolog eller lignende, skal være udtømt, før Dansk Socialrådgiverforening kan give tilskud til krisehjælp.

» Læs mere om krisehjælp

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.