Krisehjælp

Læs om muligheder for at få psykologisk krisehjælp samt om Dansk Socialrådgiverforenings Krisehjælpsordning

Muligheder for at få krisehjælp

Der kan være flere muligheder for at få krisehjælp. Hvis du overvejer at sende en ansøgning til Dansk Socialrådgiverforenings Krisehjælpsordning, skal du derfor først undersøge, om der er andre muligheder for at få støtte.

Hvis du kan få støtte fra din arbejdsgiver, fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, via den offentlige sygesikring eller fra dine private forsikringer, kan du ikke få bevilling fra Dansk Socialrådgiverforenings Krisehjælpsordning.

Din arbejdsgiver

Mange arbejdspladser har en personalepolitik med en sundhedsordning, som indebærer at du har mulighed for at få bevilget gratis krisehjælp hos en psykolog. Spørg din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, din leder eller HR-afdeling, om det er en mulighed på din arbejdsplads.

Bemærk, at hvis din krise skyldes en arbejdsulykke på din arbejdsplads, fx hvis du har været ude for trusler, vold, chikane eller traumatiske hændelser, så er din arbejdsgiver forpligtet til at anmelde skaden til sin arbejdsskadeforsikring, som blandt andet kan dække udgifter til behandling, herunder krisehjælp.

Bemærk, at hvis du får hjælp til en fratrædelsessag af Dansk Socialrådgiverforening, så kan din DS-konsulent eventuelt forhandle et krisehjælpsforløb til dig som led i din fratrædelsesaftale.

Dine private forsikringer

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du altid undersøger, om dine private forsikringer giver mulighed for krisehjælp. Det kan fx være din indboforsikring, ulykkesforsikring eller din sundhedsforsikring (fx ’Danmark’).

Den offentlige sygesikring

Din praktiserende læge kan henvise dig til psykologbehandling med tilskud fra den offentlige sygesikring, hvis din krise skyldes særlige forhold. Det er derfor være en god idé at tale med din læge om dine muligheder. Din læge kan henvise dig til behandling hos en autoriseret psykolog, hvis du:

 1. har været offer for røveri, vold el. voldtægt
 2. har været offer for trafik- eller andre ulykker
 3. er pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. er pårørende ved dødsfald
 7. har forsøgt selvmord
 8. har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år
 10. har fået diagnosticeret en let til moderat depression
 11. har fået diagnosticeret let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Dansk Socialrådgiverforenings Krisehjælpsordning

Dansk Socialrådgiverforenings Krisehjælpsordning skal sikre, at medlemmer, som ikke har andre muligheder for at få økonomisk bistand, kan søge Dansk Socialrådgiverforening om et tilskud til akut krisehjælp hos psykolog vedrørende et arbejdsmiljørelateret problem. Krisehjælpsordningen skal bidrage til at medlemmer fastholdes på arbejdsmarkedet.

Du kan få bevilget et tilskud for op til 3 behandlingstimer dog højst 3.500 kr. Der er ikke mulighed for at få betalt transport eller tabt arbejdsfortjeneste.

Det er en forudsætning for at få støtte:

 • at krisen er opstået på grund af forhold på arbejdspladsen, og den skal være så alvorlig, at hverken du selv eller Dansk Socialrådgiverforenings konsulenter kan hjælpe dig med at håndtere krisen.
 • at du er aktivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening (normalkontingent, deltidskontingent eller ledighedskontingent)
 • at du ikke har kunnet fået tilskud fra hverken din arbejdsgiver, den offentlige sygesikring eller dine private forsikringer.

Du søger om krisehjælpen ved at sende en kort mail til din DS-konsulent. Her skal du:

 1. beskrive hvorfor du søger om krisehjælp samt
 2. erklære på tro og love at du ikke har andre økonomiske støttemuligheder (den offentlige sygesikring eller dine private forsikringer)
 3. begrunde, hvorfor det ikke har været muligt for dig at få krisehjælp fra din arbejdsplads (din DS-konsulent kan hjælpe dig).

Din konsulent formidler din ansøgning til DS’ regionens kontorleder, der træffer afgørelse om bevilling.

Desuden opfordres du til at fortælle din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller leder om de forhold på arbejdspladsen, der har udløst krisen, så de får mulighed for at forsøge at rette op på forholdene. Du kan også få hjælp til dette hos din konsulent i DS.

Du skal selv opsøge og træffe aftale med en psykolog.  Behandlingen skal være påbegyndt senest 2 måneder efter bevillingen og afsluttet senest efter tolv måneder.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af DS’ retningslinjer for krisehjælp, så kontakt din konsulent i DS.

» Kontakt din DS-konsulent

Praktisk

Når Dansk Socialrådgiverforening bevilger et tilskud til akut krisehjælp, skal du foretage dig følgende:

 • du skal selv opsøge og træffe aftale med en psykolog.
 • du skal sende en kopi af den bevillingsskrivelse, som du har fået fra DS, til psykologen.
 • du skal begynde på krisehjælpen senest 2 måneder efter, at bevillingen er givet.
 • krisehjælpsbehandlingen skal være afsluttet senest 12 måneder efter behandlingens start.
 • når krisehjælpsbehandlingen er afsluttet, skal din behandler sende regningen direkte til DS’ økonomiafdeling sammen med kopi af DS’ bevillingsskrivelse.

Find psykolog

» Psykologbehandling
» Søg psykolog

Få personlig rådgivning