Arbejdsmiljørådgivning

Rådgivning om arbejdsmiljøproblemer kan fås fra flere forskellige steder.

Hvis du eller din arbejdsplads har problemer med arbejdsmiljøet, skal du først og fremmest henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller din leder.

Hvis I oplever problemer med arbejdsmiljøet, som I ikke selv kan løse, eller hvis du er i fare for at miste dit job, så skal du kontakte Dansk Socialrådgiverforening.

Dansk Socialrådgiverforenings medlemsservice kan svare på mange mange forskellige spørgsmål, og kan visitere dig til yderligere bistand hos DS’ arbejdsmiljøkonsulenter og arbejdsskadekonsulenter.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets Call Center kan svare på spørgsmål om generelle arbejdsmiljøregler og til konkrete problemer med arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har også en hotline om krænkende handlinger (herunder mobning og seksuel chikane) samt en særlig hotline målrettet ledere om psykisk arbejdsmiljø.

Overvejer du at klage over din arbejdsplads’ arbejdsmiljø, så kontakt først Dansk Socialrådgiverforening, som kan bistå jer under sagens forløb.

» Læs mere om Arbejdstilsynets Call Center

SPARK - arbejdsmiljøindsats i kommuner

KL og Forhandlingsfællesskabet tilbyder en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor særlige problemområder.

SPARK står for ‘Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne’.  Det overordnede mål med SPARK-konsulenternes indsats er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og forbedre produktiviteten og kvaliteten gennem fokus på kerneopgaven.

Målgrupperne for SPARKs indsats er lokal-MED-udvalg og trio’er – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den lokale arbejdsplads. De får støtte og sparring til selv at handle på udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Er I som tillidsvalgte eller leder usikker på om et SPARK-forløb er noget for jer, så kan I ringe og få sparring på netop jeres situation. Ring til 33 79 34 00. SPARK-linjen er åben mandag til torsdag kl.9-14. I kan også skrive til info@sparkweb.dk og aftale et tidspunkt for en telefonsamtale eller et virtuelt møde.

» Læs mere om SPARK

Ekspertrådgivning om psykisk arbejdsmiljø i regionerne

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet tilbyder en fælles rådgivning til regionale arbejdspladser om psykisk arbejdsmiljø.

Tilbuddet er forskningsbaseret og skal understøtte og styrke arbejdspladsens arbejde med at skabe og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø inden for særlige problemområder.

» Læs mere om Ekspertrådgivningen

Arbejdsmedicinsk Klinik

Hvis du er syg, kan du kan blive henvist til udredning på arbejdsmedicinsk klinik af din praktiserende læge.

Dansk Socialrådgiverforening har også henvisningsret til arbejdsmedicinsk klinik.

» Læs mere om de Arbejdsmedicinske klinikker

Krisehjælp

Spørg på din arbejdsplads, om der er mulighed for at få krisehjælp. Mange arbejdspladser har krisehjælpsordninger til deres medarbejdere. Den offentlige sygesikring kan henvise dig til psykologbehandling, hvis krise skyldes særlige forhold. Desuden bør du tjekke dine private forsikringer.

Dansk Socialrådgiverforening yder i særlige tilfælde tilskud til akut krisehjælp.

» Læs mere om mulighederne for at få krisehjælp 

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.