I en jobsøgningssituation vil du kunne komme ud for at den nye arbejdsgiver beder om referencer på personer der kan udtale sig om dig i dit nuværende eller tidligere arbejdsliv. Du bør gøre dig nogle overvejelser, allerede inden du søger stillingen, så du fremstår forberedt, hvis situationen opstår. Du kan have flere referencer, hvis de kan fortælle om forskellige sider af dig.

De bedste referencer

Referencer kan både sige noget om dig fagligt men det kan også være interessant at høre om din personlighed. Det er dig, der bestemmer hvem du vil give som reference. Typisk vil den ønskede reference være til din nuværende eller seneste chef. Men det kan også være en tæt kollega eller en samarbejdspartner. Hvis du eksempelvis sidder i uopsagt stilling, så er det ikke altid, at du ønsker at bruge din nuværende chef som reference. Kommer du i tvivl om hvad din reference vil sige, når en ny arbejdsgiver ringer, kan du jo selv ringe til referencen og spørge om det samme. Du skal alligevel i kontakt med referencen, så du kan forberede ham på at en ny arbejdsgiver må forventes at ringe.

Hvor skal referencerne stå?

Der findes mange gode råd om hvor du skal placere en referenceliste. Det kan være i et separat dokument, som kan trækkes op af tasken, hvis nogen spørger efter den. Andre foretrækker, at det står i ansøgningen eller i CV’et. Gør op med dig selv hvor referencelisten ”støjer ” mindst. Du kan også nøjes med at skrive, at ”referencer oplyses efter aftale”. Så viser du, at du har referencer, men at det konkret skal aftales med en evt. kommende arbejdsgiver hvem, som skal kontaktes.

Hvordan bruges referencerne

Som nævnt er det dig der bestemmer hvem du vil opgive som reference. Hvis du ikke ønsker at eksempelvis nuværende eller seneste chef skal kontaktes, så forbered dig på at svare på hvorfor du ikke ønsker at opgive denne reference. Husk at udleverer du en liste accepterer du også at referencerne bliver kontaktet.
Den der giver referencen skal udtale sig loyalt, og må ikke udlevere personfølsomme oplysninger om eksempelvis sygdomme, misbrugsforhold, straffeforhold eller medlemskab af fagforening.

Gode råd ved dårlige referencer

I forbindelse med jobsøgning er det normalt at opgive tidligere arbejdspladser som referencer, enten direkte i CV’et, i ansøgningen eller til samtalen, og oftere og oftere kontakter arbejdsgiverne en tidligere arbejdsplads, inden de ansætter nye medarbejdere.

Hvis du er blevet fyret, eller har forladt din arbejdsplads eksempelvis pga. samarbejdsvanskeligheder, kan du stå i en situation, hvor du er nervøs for, om din tidligere arbejdsgiver vil udtale sig negativt om dig.

En ny arbejdsgiver har ikke krav på referencer, men ofte vil det undre en ny arbejdsgiver, hvis du ikke tillader dem at kontakte de tidligere arbejdspladser.

En tidligere arbejdsplads skal udtale sig loyalt, og må ikke udlevere personfølsomme oplysninger om eksempelvis sygdomme, misbrugsforhold, straffeforhold eller medlemskab af fagforening.

På trods af denne pligt til at udtale sig loyalt om en tidligere medarbejder forekommer det jævnligt, at den tidligere arbejdsgiver udtaler sig negativt eller helt neutralt – og meget kan siges, ved ikke at sige noget. Det er derfor vigtig at forlige sig med situationen, og forberede sig på, hvordan man bedst muligt ”styrer udenom” den dårlige reference.

Forlig dig med situationen

En dårlig reference kan forfølge en i adskillige jobskiftesituationer, og det er derfor vigtigt at du selv har slået dig til tåls med situationen, og ikke sidder tilbage med følelsen af at der er pinligt. Ikke alle medarbejdere passer ind på alle arbejdspladser, og du har så oplevet et miks, som ikke fungerede optimalt, men er heldigvis kommet, eller er på vej, videre.

Forbered dig på at tale om det

Hvis du skal til jobsamtale, og er du klar over, at du har en negativ reference fra en tidligere arbejdsplads, så forbered dig på, at emnet kan bringes på bane. Forbered dig på – kort og præcist – at fortælle din oplevelse af situationen, og hvordan du er kommet videre.

Bring det eventuelt selv på bane

Det kan være en idé selv at bringe det på bane, og igen – kort og præcist – berette om det. På den måde styrer du selv hvad og hvordan du vil fortælle om det.

Du bestemmer selv hvem du giver som reference

Hvis du har været ansat flere forskellige steder, kan du selv vælge, hvilke af arbejdspladserne du opgiver som reference. Vær dog opmærksom på at den nye arbejdsgiver kan undre sig over en eventuel manglende reference fra den nyligste arbejdsplads, og det derfor kan komme på bane.

Kontrollér referencerne

Det behøver ikke nødvendigvis være din tidligere nærmeste chef, du benytter som reference. Du kan i stedet angive en anden chef, der kender dig og dit arbejde, eller en kollega du stoler på. Opgiv private mobilnumre, så opkaldet ikke svares af en anden. Hvis du vælger at anføre en potentiel dårlig reference, så fortæl om det, og anfør samtidig en god, der kan ”opveje” den dårlige.

Få personlig rådgivning