CV

CV og ansøgning skal supplere hinanden. Få gode råd til, hvordan du skriver et CV.

CV’et er en vigtig del af en jobansøgning og skal som hovedregel altid medsendes. CV’et skal give et tydeligt overblik over dit uddannelses- og karriereforløb.

Dit CV, eller Curriculum Vitae, er en kronologisk oplistning af, hvad du tidligere har foretaget dig samt forskellige faktuelle oplysninger. Dit CV skal punktvis afspejle dit livsforløb – gerne bagfra således, at du starter med det nyeste.

Det er vigtigt at huske, at dit CV skal være ligeså rettet mod det konkrete job som din ansøgning. Mange begår den fejl, at de genbruger deres CV, hver gang de søger et nyt job, og gør en masse ud af at skrive den rette ansøgning.

Der er selvfølgelig store elementer af dit CV du kan genbruge, men det er sandsynligvis forskellige kompetencer, du skal fremhæve afhængig af, hvilket job du søger.

Det mest almindelige CV er det kronologiske CV, der er bygget op, så det viser tidslinjen i dit erhvervs- og uddannelsesforløb. Et kronologisk CV har fokus på ansættelsessteder og på det konkrete indhold i hvert job.

Dit CV bør indeholde følgende elementer:

Personlige oplysninger

Her skriver du navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder og civilstand og eventuelt antal børn.

Uddannelse og kurser

Her skriver du oplysninger om din grund-, efter- og videreuddannelse. Den seneste aktivitet først.

Hvis der er stor overensstemmelse mellem det job du søger, og det du særligt beskæftigede dig med på studiet, for eksempel din praktik, dit bachelorprojekt eller andre dele af et uddannelsesforløb, kan det være hensigtsmæssigt at være mere detaljeret og fremhæve din særlige viden på området.

Hvis der ikke er nogen umiddelbar sammenhæng, og det er dine mere generelle kvalifikationer, der er interessante, kan du blot skrive, hvilket år du blev færdig med hvad.

Erhvervserfaring

Dette punkt kommer efter dine uddannelsesmæssige data, medmindre du vurderer, at din erfaring er mere væsentlig end din uddannelse. Dette gælder især socialrådgivere med en del erhvervserfaring.

Tag stilling til hvordan du bedst muligt, i forhold til det konkrete job, præsenterer din erhvervserfaring. Du kan for eksempel nævne de hovedansvarsområder, du har haft indenfor hver enkelt stilling.

Du kan også kort beskrive de vigtigste resultater, du har opnået i dine tidligere jobs, eller de vigtigste kvalifikationer du har fået.

IT

Her beskriver du, hvilke programmer/systemer du kan, og på hvilket niveau, du behersker dem: For eksempel administrator, superbruger, bruger eller begynder/har kendskab til.

Fritid

Hvis du i din fritid for eksempel laver frivilligt socialt arbejde, laver bestyrelsesarbejde eller lignende, kan det være relevant at fremhæve.

Ellers kan du kort skrive lidt om, hvad du laver i din fritid. Der er meget delte meninger om, hvor meget man skal gøre ud af dette punkt, og det er selvsagt ikke det vigtigste i dit CV.
Fritidsinteresser og lignende kan dog være med til at give læser et mere helt billede af dig.

Få personlig rådgivning