Socialrådgiveren 6/17

Indhold

Kontanthjælpsloft øger risiko for anbringelse

Det betyder flere anbringelser, når kontanthjælpsmodtagere bliver skåret i ydelserne. Det viser ny forskning fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, Cornell University og Stockholms Universitet. Peter Fallesen er en af forskerne.

Socialrådgivere advarede: Sagspres førte til lovbrud

Socialrådgiverne i Kriminalforsorgen i Holstebro slog alarm, da dårlige arbejdsvilkår for sagsbehandlerne førte til, at en række kriminelle ikke fik fuldbyrdet deres straffe. DS opfordrer ledelsen til at styrke arbejdsmiljøet og lytte til medarbejderne.

”Vi ved ikke, hvor vigtig vores overenskomst er

Mange socialrådgivere er ikke klar over, hvor mange af deres rettigheder, der ikke er sikret af loven, men i stedet skyldes overenskomsterne, fortæller en række tillidsrepræsentanter. Det skal der laves om på – og DS inddrager nu facebook til formålet.

Afskedigelser i Jobcenter Slagelse truer socialrådgivernes arbejdsmiljø

Dårlig økonomi har ført til en politisk beslutning om at afskedige 40 ansatte i Jobcenter Slagelse – heraf 13 socialrådgivere, som i går modtog deres fyreseddel. Regionsformand Rasmus Balslev påpeger, at der er en stor risiko for, at sparestrategien vil føre til både et øget arbejdspres og en ringere hjælp til de udsatte borgere.

DS: Psykiatriaftale med plads til forbedring

Lige inden påske blev der sat rammer for en ny psykiatri-aftale, hvor der oprettes 150 særlige psykiatriske pladser. DS er tilfreds med aftalen, men efterlyser flere pladser og advarer imod, at ”farlighed” bliver et visitationskrav.

Et opgør med ulighed

I et halvt århundrede har Erik Jørgen Hansen forsket i og skrevet om blandt andet social ulighed. Og den ulighed vokser, mener han. I en ny bog forsøger han at diagnosticere problemet og komme med løsninger på det.

Sverigesmodel gav store besparelser og færre klager

Det betaler sig at sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge: Herning Kommune har sparet dobbelt så meget som ventet på at investere i den såkaldte Sverigesmodel – og fået færre klager, fastslår KORA i en slutevaluering.

Borgeren før systemet

Borgerne skal have den rette indsats på det rigtige tidspunkt, så de kan komme videre i deres liv. Det er målet med Dansk Socialrådgiverforenings udspil til en ny beskæftigelsesindsats, som gør op med et forvokset bureaukrati og en detailstyret lovgivning på over 30.000 sider.

Mig og mit arbejde: Marianne Rasmussen

Marianne Rasmussen er chef for rådgivning og bisidning i Børns Vilkår. Hun bor i Vanløse med sin mand og yngste barn af tre. Uddannet socialrådgiver 1994.

Børn skal ikke indlægges alene – heller ikke anbragte børn

De fleste forældre indlægger ikke deres barn alene i dag – men det sker for anbragte børn. De har dog som alle andre børn brug for deres nærmeste omsorgsperson i behandlingsforløbet – det vil sige en professionel omsorgsperson fra anbringelsesstedet. Det bør ikke længere være til diskussion – og heller ikke, hvem der skal betale.

Det, der tæller…

SFI har kortlagt, at antallet af unge hjemløse er vokset med 76 procent i perioden 2009-2015. Det er svært at se, at de mange reformer med herskende økonomi- og styringsrationaler hjælper i den rigtige retning.