Afskedigelser i Jobcenter Slagelse truer socialrådgivernes arbejdsmiljø

Dårlig økonomi har ført til en politisk beslutning om at afskedige 40 ansatte i Jobcenter Slagelse – heraf 13 socialrådgivere, som i går modtog deres fyreseddel. Regionsformand Rasmus Balslev påpeger, at der er en stor risiko for, at sparestrategien vil føre til både et øget arbejdspres og en ringere hjælp til de udsatte borgere.

For en måned siden orienterede ledelsen i Jobcenter Slagelse de ansatte om et merforbrug på 16 millioner kroner få måneder efter, at et stramt budget for 2017 var vedtaget. Den dårlige økonomi førte til en politisk beslutning om at afskedige 40 medarbejdere – og i går den 3. maj blev de pågældende medarbejdere varslet opsagt med virkning fra 1. juni.

– Medlemmerne – både de opsagte og de tilbageblevne – er meget påvirkede af situationen. Det er yderst sjældent, at vi er vidner til, at socialrådgivere bliver ramt af en masseafskedigelse. Vi har været til stede på arbejdspladsen hele dagen i går, hvor DS sammen med tillidsrepræsentanten har støttet og vejledt de afskedigede, fortæller formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst, Rasmus Balslev.

Ifølge regionsformanden drejer det sig om i alt 13 socialrådgivere – hvoraf syv er medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening. Derudover er der varslet afsked af tre ledere,[det kan vel ikke kaldes en løsning], og der indgået syv frivillige aftaler om fratrædelse.

DS: Risiko for forringet indsats

Dansk Socialrådgiverforening har i alt 45 medlemmer ansat i jobcenteret og DS har umiddelbart efter udmeldingen i begyndelsen af april sammen med HK holdt et fælles medlemsmøde på arbejdspladsen og derefter et møde kun for medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening.

– Vi har gennem hele forløbet haft en tæt dialog med socialrådgivernes tillidsrepræsentant, som sammen med TRkollegerne fra de øvrige faggrupper har forholdt sig kritisk over for den pludselige og meget indgribende beslutning, fortæller Rasmus Balslev og tilføjer:

– Det er svært at forstå, at politikerne modsat en række andre kommuner, som med succes har valgt at opruste indsatsen og investere i beskæftigelsesindsatsen, i stedet vælger at afskedige en række medarbejdere med risiko for at forringe både indsatsen for borgerne og socialrådgivernes arbejdsmiljø.

Rasmus Balslev henviser til blandt andre Aabenraa Kommune, som senest er blevet rost af beskæftigelsesministeren for sit mod til at investere i beskæftigelsesindsatsen ved blandt andet at ansætte flere sagsbehandlere og sikre de udsatte ledige en tværfaglig og individuel indsats – og derved har sparet 6,4 millioner kroner.

Borgmester afviser bekymring

Borgmesteren i Slagelse, Stén Knuth (V), afviste i begyndelsen af april, at de planlagte afskedigelser ville gå ud over de jobsøgende i kommunen. Det begrundede han overfor TV Øst med, at der er færre ledige i kommunen, og at jobcenteret skal omorganiseres.

Også jobcenterchef Jens Højlund har overfor Avisen.dk givet udtryk for, at han tror på, at de kan højne niveauet i Jobcenter Slagelse i fremtiden, selv om de bliver færre medarbejdere. Han tror på, at de kan højne niveauet i Jobcenter Slagelse i fremtiden, selvom de bliver færre medarbejdere.

– Der er flere, der har løftet bekymringen om, om det bliver dyrere, når vi bliver færre. Det er svært at give garanti, men jeg tror på, der er potentiale for at levere nogle gode resultater også med færre midler.

Møde om arbejdsmiljø

Det er mere end tvivlsomt, at det ikke vil kunne mærkes, når så mange medarbejdere spares væk, vurderer Rasmus Balslev:

– Efter afskedigelserne vil der være færre til at løse de samme opgaver, og sammen med tillidsrepræsentanten vil jeg advare ledelsen imod at tro, at de tilbageblevne medarbejdere bare kan løbe hurtigere. Sammen med HK’s kredsformand vil jeg tage initiativ til dialog med direktionen og jobcenterledelsen om, hvordan driften og arbejdsmiljøet genoprettes.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra socialrådgivernes tillidsrepræsentant inden deadline.