DS: Psykiatriaftale med plads til forbedring

Lige inden påske blev der sat rammer for en ny psykiatri-aftale, hvor der oprettes 150 særlige psykiatriske pladser. DS er tilfreds med aftalen, men efterlyser flere pladser og advarer imod, at ”farlighed” bliver et visitationskrav.

Et nyt tilbud i psykiatrien til udsatte borgere med psykisk sygdom, misbrug og andre sociale problemer skal forbedre indsatsen for borgeren samtidig med, at vold mod ansatte og beboere på bostedet forebygges. Sådan har kravet kort sagt lydt fra Dansk Socialrådgiverforening – og nu er der efter lange forhandlinger landet en aftale, som ligger fint i tråd med kravene fra DS. Der er dog plads til forbedring, påpeger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening:

– 150 pladser er for lidt. Der er mange psykisk syge misbrugere, og socialrådgivere har store udfordringer med at finde relevante tilbud til denne gruppe. Hvis aftalen skal have den ønskede effekt – altså både sikre borgerne et relevant behandlingstilbud og forebygge vold mod ansatte – er det nødvendigt at etablere langt flere pladser.

Majbrit Berlau advarer desuden imod at lade ”farlighed” være et kriterie for at blive visiteret til behandlingstilbuddet.

– Hensigten med det nye tilbud er blandt andet at forebygge vold. Derfor er det uhensigtsmæssigt, hvis ”farlighed” bliver et kriterie for at kunne blive visiteret til de nye rehabiliterende sengepladser, siger Majbrit Berlau.

Frivilligt behandlingstilbud

Det var socialminister Mai Mercado (K) og fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V), som lige inden påske fremlagde en ny aftale om rehabiliterende psykiatriske afdelinger, som afløser for et tidligere, forkastet lovforslag. Satspuljepartierne, som tæller alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten, er enige om aftalen, hvor det i modsætning til det oprindelige forslag nu bliver frivilligt for borgerne, om de ønsker at tage imod behandlingstilbuddet.

Afdelinger klar i 2018

Der etableres som nævnt 150 psykiatriske pladser som en del af den regionale psykiatri. De nye afdelinger skal stå klar i begyndelsen af 2018. Formålet med afdelingerne er at tilbyde en intensiv, helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med både psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling og socialfaglige indsatser.

Dansk Socialrådgiverforening har været høringspart og har derudover deltaget i flere dialogmøder – senest den 7. april – med de ansvarlige ministre sammen med en række andre faglige organisationer og brugerorganisationer. Lovforslaget forventes vedtaget inden sommerferien.