Faggruppe satte markant aftryk på nyt skilsmissesystem

Allerede før politikerne var begyndt at forhandle det nye skilsmissesystem, blev de kontaktet af faggruppen af socialrådgivere på kvindekrisecentre. Faggruppens indspark kom derfor med helt ind i det politiske maskinrum, hvor det har sat markante aftryk på den nye lov om familieretshuse, der træder i kraft i april 2019.

14.01.2019

DS: Psykiatriaftale med plads til forbedring

Lige inden påske blev der sat rammer for en ny psykiatri-aftale, hvor der oprettes 150 særlige psykiatriske pladser. DS er tilfreds med aftalen, men efterlyser flere pladser og advarer imod, at ”farlighed” bliver et visitationskrav.

18.05.2017

Børn skal ikke indlægges alene – heller ikke anbragte børn

De fleste forældre indlægger ikke deres barn alene i dag – men det sker for anbragte børn. De har dog som alle andre børn brug for deres nærmeste omsorgsperson i behandlingsforløbet – det vil sige en professionel omsorgsperson fra anbringelsesstedet. Det bør ikke længere være til diskussion – og heller ikke, hvem der skal betale.

11.05.2017

Når rystede hjerner gør os syge

Hvert år får omkring 25.000 danskere en hjernerystelse. Langt de fleste bliver symptomfri igen, mens 10 til 15 procent får (lang)varige og ofte alvorlige følger. Da hjernerystelser og eventuelle langvarige følger (PCS) endnu ikke kan dokumenteres for eksempel med en scanning, er det er vigtigt at kende symptomerne for ikke at mistolke borgerens klager.

20.04.2017

Midlertidig jobpræmie til langtidsledige

Til trods for at to tidligere forsøg med jobpræmieordninger ikke kan påvises at have haft nogen effekt, har Folketinget med LOV nr. 287 indført jobpræmie for langtidsledige. Målgruppen for ordningen skønnes at omfatte 163.800 personer.

20.04.2017

Konflikten opstår, når borgerne bliver utrygge

Hvad er det, der går galt, når borgere oplever, at de skal kæmpe med det system, som er sat i verden for at hjælpe dem – og som de også oplever, at det er rigtigt svært at komme i dialog med? Vi har talt med en række aktører på handicapområdet, som alle peger på én fællesnævner: Tillid tager tid.

20.04.2017

Klager skal man blive klogere af…

Hvis man sender en klage til handicapafdelingen i Roskilde Kommune, så har man kort tid efter en medarbejder i røret. For klager skal man bruge til at blive klogere af – og helst skal de tages i opløbet, er filosofien. Det har givet færre klager.

20.04.2017

Børnesamtalen: Gå på opdagelse efter barnets intentioner og værdier

I den udviklingsstøttende børnesamtale er barnet ikke blot en informant, der skal være den professionelle behjælpelig, og barnet skal heller ikke bare have tilført viden for at kunne forstå og handle. Barnet skal igennem en proces, hvor det generere nye forståelser af sig selv. Eksempelvis fra en, der ”altid laver ballade” til at være én, der ”slås for at blive retfærdigt behandlet”.

30.03.2017

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste skal ske ud fra en helhedsvurdering

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn skal ikke ske med udgangspunkt i den generelle undervisningspligt.

09.03.2017